Principer för valprocessen inför 2018 års allmänna val.

Här hittar du principerna för valprocessen inför 2018 års allmänna val antagna vid Stockholms arbetarekommuns representantskap den 7 mars 2017.

Principer för listprocesser inför 2018

facebook Twitter Email