Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholm arbetarekommuns årsmöte 2018

Varmt välkommen till Socialdemokraterna i Stockholms Årsmötet den 21 april 2018.

Datum           21 april 2018

Tid                09.00 – 19.00 (incheckningen öppnar 08.30)

Plats              ABF, Sveavägen 41

Årsmötet kommer att kunna öppnas upp för alla medlemmar att ta del av! Klicka för att logga in på VoteIt

Mötet är publikt, så alla intresserade kan ta del av handlingarna, men du behöver skapa ett konto för att få tillgång till det. Klicka på ”Registrera” och följ instruktionerna för att skapa ett konto. Därefter kan du klicka på den gröna knappen på sap.voteit.se för att få tillgång till årsmötet.

Handlingar finns även att ta del av här på hemsidan, se nedan. Det kommer också finnas en mindre upplaga handlingar att ta del av i receptionen från och med fredagen den 16 april.

Rösträtten

Om du som ordinarie ombud inte kan delta på mötet, meddelar du en ersättare som kan gå i ditt ställe via mail. Du som ordinarie behöver sedan flytta din rösträtt till din tjänstgörande ersättare. Här kan du följa manualen för hur du enkelt gör det.

Incheckning Ombud

Incheckningsmöjligheten kommer att förbättras! Vi kommer att öka på stationer och funktionärer till incheckningen.

 

Barnverksamheten

Vi kommer att erbjuda barnverksamhet mellan 09.00-18.00. Anmäl att du vill lämna ditt barn till [email protected]

 VoteIT skola

Om du som ombud vill låna en padda för att kunna följa med på mötet digitalt kan du anmäla det här: https://response.questback.com/socialdemokraterna/voteinskola20april

Handlingar till Årsmötet:

Förslag till dagordning

Förslag till behandlingsordning

Förslag på arbetsordning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 och rapporter

Svar på Granskningsutskottets rapport

Valberedningens slutliga förslag

Inkomma nomineringar

Förslag till Valprogram Socialdemokraterna i Stockholm 2018-2022

Motioner och styrelsens utlåtanden:

Motioner G

Motioner H

Motioner I

Motioner J

Motioner K

Motioner L

Motioner M

facebook Twitter Email