Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nominering till stadsdelsnämnder 2018

Nomineringstiden för stadsdelsnämnder är måndag 10 september till och med onsdag 31 oktober klockan 24.00. Inkomna nomineringar skickas därefter ut till partikretsarna.

Utdrag ur Stockholms arbetarekommuns stadgar:

Val till stadsdelsnämnder bereds av lokalt vald valkommitté. Valkommitténs förslag behandlas av lokala partimöten där medlemmar boende inom stadsdelsnämndens område har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Kommunfullmäktigegruppen fastställer valärenden till stadsdelsnämnd och vidarebefordrar dessa till kommunfullmäktiges beredande organ.

Den lokala valkommittén väljs under valår på lokala partimöten där samtliga partimedlemmar boende inom stadsdelsnämndsområdet har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Valkommittén väljs på en period av 4 år och ansvarar även för beredning av fyllnadsval till stadsdelsnämnd.

Valkommittén ska i beredningen av sitt förslag samråda med valberedningen för nämnder, styrelser och råd. Inför fyllnadsval samråds med kommunfullmäktigegruppens valberedning. I den lokala valkommittén ska en representant från fackliga utskottet ingå.

Klicka här – NOMINERINGSENKÄT (https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominering_SDN_2018)

facebook Twitter Email