Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till borgarråd och landstingsråd samt gruppledare i kommun- och landstingsfullmäktige

Valberedningen för nämnder, styrelser och råd har beslutat att nomineringar till borgarråd och landstingsråd samt gruppledare i kommun- och landstingsfullmäktige ska ske under perioden måndag 10 september till och med fredag 21 september klockan 24.00.

Valberedningen för nämnder, styrelser och råd bereder valen av borgarråd och landstingsråd inklusive gruppledare i KF och LF inför representantskapsmötet den 9 oktober 2018, då dessa val ska förrättas.

OBS! Denna nomineringsenkät är det enda sättet att skicka in en nominering till Stockholms arbetarekommun. Valberedningen kommer inte att beakta nomineringar som kommer in på annat sätt.

Klicka här – NOMINERINGSENKÄT  (https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominering_rad_2018)

facebook Twitter Email