Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Arbetsgrupp för valprogram 2018 för Stockholms stad

Nu drar vi igång arbetet med att ta fram Stockholms valprogram för 2018!
På årsmötet 2018 är målsättningen att vi tillsammans ska anta ett valprogram för 2018. Arbetet med att ta fram ett program drar igång nu under hösten 2017 och leds av Emilia Bjuggren, borgarråd och ledamot i arbetarekommunens styrelse. Arbetarekommunens styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med ansvar att ta fram ett förslag på process samt lägga fram ett slutgiltigt program till styrelsen och representantskapet på årsmötet 2018.
 
Arbetsgruppen har beslutat att i ett första steg inkludera hela organisationen i arbetet med att ta fram förslag till valprogrammet. Därför finns nu ett workshopsmaterial att använda. Syftet med workshopen är att s-föreningar, nätverk, kretsar och utskott i Stockholms arbetarekommun ska vara med och diskutera vilka områden som ska vara prioriterade i valprogrammet och gärna ta fram förslag på konkreta löften till Stockholms arbetarekommuns valprogram som valprogramsgruppen kan arbeta in i valprogrammet.
Föreningarna och kretsarna ansvarar för att kontinuerligt ha samtal med sina väljare i respektive områden och leverera underlag för att Socialdemokraterna i Stockholm fortsatt ska vara relevanta och framtidsinriktade.

Arbetsgruppen, utsedd av Arbetarekommunens styrelse, består av följande medlemmar med efterföljande ansvarsområde:
Emilia Bjuggren
 
Talla Alkurdi
 
Catarina Carbell
 
Alexander Lindholm
 
Anders Österberg
 

Tidsplan för valprogrammet 2018

November: Förankra processen i partikretsarna och sätt datum för kretsövergripande workshops.
 
December-januari: Partikretsövergripande workshops alt/samt föreningsworkshops för de föreningar som inte har möjlighet att delta i den partikretsövergripande.
 
Februari: Arbetsgruppen presenterar ett första utkast för Arbetarekommunens styrelse.
 
Mars: Remissrunda i organisationen. Målgruppen: ordförande för s-föreningarna och deras representantskapsombud.
 
April: Representantskapet fattar beslut om valprogram 2018 på årsmötet den 21 april 2018.

Vallöften 2018

Vi kommer också parallellt med detta jobba med konkreta lokala valkrav. Vi återkommer till kretsstyrlelserna under slutet av året med mer information om detta.

Motioner till årsmötet 2018

Föreningar och medlemmar är välkomna att motionera till årsmötet fram till den 1 december 2017. Föreningen registrerar motionerna till Arbetarekommunens styrelse här. https://response.questback.com/socialdemokraterna/motioner_aks_arsmote_2018
Motioner som har inkommit på annat sätt tar arbetarekommunen inte ansvar för.

Workshop om valprogrammet

Här i länkarna hittar du workshop om valprogrammet.
Guide för valprogramsworkshop (pdf)
Workshop Valprogram 2018 (Powerpoint)

Framtidsprogrammet och beslutsprotokoll

Framtidsprogrammet
Beslutsprotokoll från representantskapet 2017 10 25

facebook Twitter Email