Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Tidsplan för kongresshandlingar

Kongressprogramsremiss
Under hösten 2018 har partistyrelsen kansli beslutat att genomföra en remissprocess för framtagandet av kongressprogram till S kongress 2019. Den bygger på 3 steg.
Steg 1 Öppet forum för att svara på frågeställningar kopplade till kongressens teman (oktober)
Steg 2 Remissrunda för kongressprogramtexten från partistyrelsen (20 dec)
Steg 3 Handlingar till kongressombuden och dess delegation (3 feb)

Praktisk info
Steg 2 Den 3 december kommer partistyrelsens förslag till programtexter skickas ut till grundorganisationerna. Kretsarna får erbjudandet att förbereda ett samordnat remissmöte/workshop i sin krets mellan den 3 december och den 16 december. Deadline för remissen är den 16 december till partidistriktet.

Tidsplan
22 november – Intern kommunikation till kretsarna
26 november – Intern kommunikation till föreningarna
3 – 16 december – Remisstiden för kongressprogrammet
17 december – Handlingar till PD styrelsen (sammanställning av remissvaren från partiorganisationen)
19 december – Beslut på styrelsemötet om remissvaret.
20 december – Rapportering av remissvaret från PD Sthlm till PS

facebook Twitter Email