Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till Stockholms partidistrikts årsmöte 2019

Nu är det dags att nominera! Nomineringarna ska ha inkommit till partidistriktets expedition senast torsdagen den 28 februari 2019. Länkarna stängs kl 24.00 när nomineringstiden är slut.

Valberedningen utlyser härmed nomineringen till 7 ordinarie ledamöter på två år, ordförande och studieledare väljs särskilt, samt 9 ersättare i Socialdemokraterna i Stockholms styrelse. Nomineringar utlyses även för 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare, 4 fanbärare och 4 ersättare, valberedning bestående av 7 ordinarie och 7 ersättare samt 15 direktvalda ombud till representantskapet. Dessutom ska partidistriktets årsmöte välja granskningsutskott för granskning av verksamhetsberättelsen samt rapporterna från riksdag, landsting, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige. Granskningsutskottet ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare.

Här hittar du samtliga personer och uppdrag: Nomineringar Stockholm partidistrikts årsmöte 2019

Nomineringslänkar

facebook Twitter Email