Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholms partidistrikts årsmöte 2019

Varmt välkommen till Stockholms partidistrikts årsmöte den 6 april 2019.

Datum: 6 april 2019

Tid: 10.00 – 18.00 (incheckningen öppnar 09.00)

Plats: ABF, Sveavägen 41

Alla medlemmar kommer att kunna ta del av årsmötet! Klicka för att logga in på VoteIt.

Mötet är publikt, så alla intresserade kan ta del av handlingarna, men du behöver skapa ett konto för att få tillgång till dem. Klicka på ”Registrera” och följ instruktionerna för att skapa ett konto. Därefter kan du klicka på den gröna knappen på sap.voteit.se för att få tillgång till årsmötet.

Handlingar finns även att ta del av här på hemsidan, se nedan. Det kommer också finnas en mindre upplaga handlingar att ta del av i receptionen från och med 1 april.

Rösträtten
Om du som ordinarie ombud inte kan delta på mötet ska du kontakta en ersättare som kan gå i ditt ställe. Du som ordinarie behöver sedan flytta din rösträtt till din tjänstgörande ersättare. Här finns manualen för hur du enkelt gör det.

Incheckning Ombud
Incheckning sker mellan 09:00 – 10:00. Vi har förbättrat incheckningsmöjligheten med fler stationer och funktionärer till incheckningen.

Barnverksamheten
Vi kommer att erbjuda barnverksamhet mellan 09.30 – 18.00. Anmäl att du vill lämna ditt barn till [email protected]

Digital enhet
Om du som ombud vill låna en padda för att kunna följa med på mötet digitalt kan du anmäla det här: [email protected]

Handlingar till Årsmötet
Förslag till dagordning årsmöte 2019
Behandling- & arbetsordning
Årsredovisning – Stockholms Partidistrikt 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsens svar på Granskningsutskottets rapport
Valberedningens principer & slutliga förslag 2019
Inkomna nomineringar 2019
Förslag till Valberedning 2019

Motioner och styrelsens utlåtande:
Motioner årsmöte 2019 F-K
Styrelsens utlåtande motioner årsmöte 2019 F-K

facebook Twitter Email