Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Ett Stockholm för alla – Budget 2020

Stockholm ska vara en stad för alla. I vår stad ska alla som bor här kunna utbilda sig, hitta ett jobb, en bostad och leva livet på det sätt som han eller hon önskar. Vår stad är en öppen och jämlik stad som ger alla goda förutsättningar oavsett kön och bakgrund.

Ett Stockholm för alla är en stad utan segregation och med minskande ekonomiska, sociala och kulturella klyftor.

Stockholm är idag en framgångsrik stad i ett av världens rikaste länder. Här finns en välfärd som saknar motstycke, en världsledande innovationskraft och ett starkt näringsliv med både etablerade globala företag och nyskapande snabbväxande bolag. Här finns ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv. Stockholm har visat omvärlden att det är möjligt att utveckla en stad genom att välfärden omfattar fler, belastningen på miljön begränsas och med respekt för människors rätt att forma sina liv. Det är i den progressiva politiska traditionen som Stockholm firat triumfer. Stockholm är med all sin styrka också en del av världen och de globala utmaningarna.

Klimatförändringarna som påverkar hela mänsklighetens framtid och vars effekter redan märks i vår stad är ett tydligt exempel. Ett annat exempel är de ekonomiska klyftor som finns i vårt land och som begränsar människors livsval och gör grundläggande rättigheter som en egen bostad, ett eget jobb eller en ekonomisk trygghet till något alltför
avlägset. Fattigdom och konflikter i vår omvärld som leder till en ökande migration, den ökande polariseringen och radikaliseringen som utmanar den liberala demokratiska tanken
och leder till fler auktoritära styren är andra exempel.

De globala utmaningarna får sitt uttryck också i vår stad och vi har ett politiskt och moraliskt ansvar att bidra till hållbara lösningar. Staden ska därför även framgent jobba utifrån målsättningen om Ett Stockholm för alla – med inriktningsmål för

  • Ett Stockholm som håller samman
  • Ett klimatsmart Stockholm
  • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
  • Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Läs hela vår budget för Stockholms stad 2020

facebook Twitter Email