Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Äldreomsorgen behöver mer tid och mer resurser!

Samtalskampanj 4-25 oktober.

Här hittar du all information om höstkampanjen samlad i en pdf.

Tema

– Äldreomsorgen – mer tid och mer resurser
– Lokala teman
– Medlemsvärvning

Socialdemokraterna i Stockholms mål:
🌹 Fler medlemmar
🌹 Ökat förtroende hos stockholmarna
🌹 Roligare verksamhet

Budskap

Alla har rätt till en trygg ålderdom. För den som behöver extra hjälp för att klara vardagen ska hemtjänsten finnas där. – Läs mer här!

Äldre som har hemtjänst i Stockholm ska veta vem som kommer hem till dem. Idag är det i genomsnitt mer än 10 personer under en tvåveckorsperiod som kommer hem till den äldre. Så ska det inte vara. – Läs mer här!

Vi ska

 • Genomföra en samtalskampanj genom ringning
 • Genomföra kvalitativa samtal mellan väljare och parti för att öka förtroendet
 • Vässa vår samtalskampanj och våra ringinsatser
 • Värva medlemmar och erbjuda aktivitet
 • Att stärka vår folkrörelse och förstå att det också handlar om vår långsiktiga omställning till digital gemenskap
 • Att känna lust och glädje att bedriva kampanj och möta väljare

Partidistriktets och föreningen/kretsens åtagande och förberedelser

Föreningens förberedelser (eller flera föreningar tillsammans eller i kretsen)

 • Organisering. Aktivera så många som möjligt av medlemmarna i föreningen. Kontakta alla medlemmar i god tid för att delta i kampanjen. Se nästa bild hur du skickar sms till alla från din egen telefon.
 • Hitta lokala ringledare som kan leda en ringaktivitet och introducera andra i verktyget och metoden.
 • Planera ringaktiviteter med medlemmar och förtroendevalda under kampanjperioden. Skapa events på Facebook och dela på alla våra grupper/sidor så att medlemmar kan ansluta sig till aktiviteterna. Tips: Starta aktiviteten med ett gemensamt Zoom-möte för att ha en kort genomgång av manus och verktyg, ring, återsamlas på Zoom för debriefing.
 • Planera in ett digitalt öppet möte under eller efter kampanjperioden kring frågan med inbjuden gäst som ni bjuder in till samtidigt som ni ringer medborgare.

Partidistriktets förberedelser

 • Tar fram ett regionalt budskap och målgrupp
 • Avstämning av lokala frågor
 • Inköp av telefonnummer till alla målgrupper
 • Utbildning i det nya samtals- och ringverktyget Ecanvasser
 • Stöd med medverkande och eventbilder
 • Utskick till alla medlemmar med info och pepp om events och politik

Organisering av medlemmar

Aktivera så många som möjligt av medlemmarna i föreningen. Kontakta alla medlemmar för att delta i kampanjen. Så här skickar du enkelt sms till alla.

Att skicka sms till alla medlemmar i föreningen via sin privata telefon!

Sms är mer personligt och fler kommer notera den info ni vill ha ut. Känns det för dyrt att stå för kostnaden för sms:en själv är det en billig penning för de flesta föreningar.

1. Kopiera alla telefonnummer (bara nummer, inget annat) från excel-ark.
2. Gå in på google drive och starta ett nytt google docs (funkar inte med exempelvis word)
3. Högerklicka och tryck på ”klistra in utan formatering”
4. Gå in på google docs via din telefon (finns som app)
5. Kopiera alla telefonnummer
6. Gå in i meddelanden och klicka på nytt meddelande
7. Klistra in alla telefonnummer
8. Skriv ditt meddelande
9. Skicka
10. Gå in på google docs och radera alla nummer igen

Obs! Du kan klistra in ett par hundra nummer, cirka 200-300. Så för riktigt stora föreningar, kretsar eller utskott så behöver man skicka flera sms.

facebook Twitter Email