Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

En trygg äldreomsorg i Stockholm

Alla har rätt till en trygg ålderdom. För den som behöver extra hjälp för att klara vardagen ska hemtjänsten finnas där.

De äldre ska veta att hemtjänsten är anpassad efter deras önskemål och behov – inte regleras i minutscheman.

Därför ska:

  • Biståndshandläggningen och beslutsfattandet inom hemtjänsten förenklas. Det är inte stadens ekonomi utan äldres behov av hemtjänst som ska avgöra.

De kommande åren ökar både antalet äldre i Stockholm. Bara de kommande 10 åren beräknas antalet äldre över 80 år öka med 40 procent. Det är en grupp som förtjänar en bra omsorg. Staden måste därför planera såväl för fler äldreboenden och för en fungerande personalförsörjning.

Att jobba i omsorgen måste bli mer attraktivt och ska det bli verklighet behöver staden öka tryggheten såväl som att förbättra arbetsförhållandena. Stadens äldreboendeplan är en bra grund för att bygga boenden utifrån behoven.

Därför ska:

  • Det ska finnas ett rikt utbud av anpassade bostäder för äldre, både hyresrätter och bostadsrätter. Därför vill vi utöka förutsättningarna för Micasa att bygga nya äldreboenden och motsätter oss som en konsekvens de beslut om att plocka kapital ur bolaget, som nuvarande majoritet beslutat om.

Många av de äldre som behöver äldreomsorg behöver också ofta sjukvården. Att samarbetet mellan vård och omsorg för de äldre fungerar är helt avgörande. Det gäller inte minst när en person skrivs ut från sjukvården och ska få ett tryggt mottagande i hemmet.

Därför ska:

  • Ingen äldre ska falla mellan stolarna vid utskrivning från vård och omsorg. Tryggt mottagande i hemmet ska finnas för alla invånare i staden som behöver det och staden ska genom uppföljning och utvärdering säkerställa det

Tryggheten för de äldre ökar genom bättre villkor för dem som jobbar i äldreomsorgen. Kvalitet för de äldre går ihop med att personalen som jobbar i äldreomsorgen har schyssta villkor.

Därför vill vi se:

  • En riktad satsning både vad gäller arbetsvillkor, arbetstider och löner samtidigt som vi inför sanktioner mot de utförare som inte sköter sig.
  • Att Stockholm stad ställer krav på såväl heltid som norm som att minska andelen timanställda eller anställda med andra osäkra anställningsformer och därigenom öka andelen fastanställda.
  • Att Stockholm stad inför en målsättning om att minst 90 % av de anställda ska ha en fast tjänst och heltidstjänster.
  • Att Stockholm stad i samband med upphandlingar ska tillämpa krav på särskilda avtalsvillkor avseende lön och pensionsrättigheter i nivå med kollektivavtal.

facebook Twitter Email