Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Process för att utse ny kommunsekreterare

Med anledning av att den nuvarande kommunsekreteraren går vidare mot nya utmaningar kommer vi att utse en efterträdare.

Processen är väl beskriven i stadgarna. Styrelsen vill dock ytterligare betona att detta handlar om att rekrytera en kompetent ledare till ett oerhört viktigt jobb. Med denna plan får vi en professionell och transparent rekryteringsprocess av ny kommunsekreterare.

Utlysning av tjänst och utlysning av nomineringar
Tjänsten kommer att utlysas för ansökningar och för nomineringar. Det betyder att det kommer att gå bra att söka tjänsten men föreningar kan också nominera personer de vill se som ny kommunsekreterare.

TIDSPLAN
Slutdatum för nomineringar och ansökningar är den sista februari (29/2).

Anställningsintervjuer kommer att genomföras löpande fram till den 14 mars 2020.

Därefter genomför styrelsen ett samråd med mellanleden (stadgereglerat) och partiföreningarna måndag den 16/3.

Efter samråd med mellanled och partiföreningar kommer distriktsstyrelsen att föreslå en kandidat den 16/3.

Slutgiltigt beslut fattas av ett extra representantskap den 25/3. Detta blir den enda frågan för det representantskapet.

facebook Twitter Email