Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till partidistriktets årsmöte 2020

Valberedningen utlyser härmed nomineringen till 6 ordinarie ledamöter på två år, facklig ledare väljs särskilt, samt 9 ersättare i Socialdemokraterna i Stockholms styrelse. Nomineringar utlyses även för 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare, 4 fanbärare och 4 ersättare, valberedning bestående av 7 ordinarie och 7 ersättare samt 15 direktvalda ombud till representantskapet.

Dessutom ska partidistriktets årsmöte välja granskningsutskott för granskning av verksamhetsberättelsen samt rapporterna från riksdag, landsting, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige. Granskningsutskottet ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare. Valberedningen ser fram mot en aktiv nomineringsprocess. De som nomineras bör vara beredda på att i vissa fall bli föreslagna för annat uppdrag än det/de som de nominerats till.

Om du vill skriva ut informationen om vad som gäller för nomineringar så hittar du en pdf för utskrift här.

Mandattiden utgår vid årsmötet 2020 för följande personer och uppdrag:
Partidistriktets styrelse Ordinarie ledamöter
Catarina Carbell, 382475 vald 2018
Kadir Kasirga, 369914 vald 2018
Dag Larsson, 367454 vald 2018
Inga Näslund, 403139 vald 2018
Mirja Räihä, facklig ledare, 190203 vald 2018
Karin Wanngård, 392881 vald 2018
Facklig ledare väljs särskilt.
Nominera ordinarie ledamöter till styrelsen

Dessa ska inte nomineras 2020, de är valda till 2021
Anders Ygeman, 338964, ordförande vald 2019
Emilia Bjuggren, 404141 vald 2019
Stefan Johansson, 446868 vald 2019
Lawen Redar, 404001 vald 2019
Mattias Vepsä, 306410, studieledare vald 2019
Anders Österberg, 340550 vald 2019

Ersättare
Talla Alkurdi, 432489 vald 2019
Thomas Hammarberg, 367809 vald 2019
Elinor Odeberg, 450701 vald 2019
Stian Raneke, 390608 vald 2019
Lowisa Anderzon, 404279 vald 2019
Salar Rashid, 405958 vald 2019
Annika Strandhäll, 483807 vald 2019
Alexander Ojanne, 407393 vald 2019
Sultan Kayhan, 456978 vald 2019
Nominera ersättare till styrelsen

Revisorer
Ordinarie
Gunnar Björkman, 401790 vald 2019
Amanj Mala Ali, 403184 vald 2019
Gun Risberg, 401911 vald 2019
Ersättare
Esme Güler, 471015 vald 2019
Gunnar Skoglund, 401326 vald 2019
Gunilla Landin, 402320 vald 2019
Nominera revisorer 2020

Fanbärare
Ordinarie
Sonja Bergström, 402453 vald 2019
Erik Carenholm, 449704 vald 2019
Elisabeth Härlin, 412479 vald 2019
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2019
Gunnar Lindgren, 402877 vald 2019
Estanislao Mboro, 404341 vald 2019
Ersättare
Magnus Grönlund, 346587 vald 2019
Zacharias Hort, 423365 vald 2019
David Peña Cesped, 189049 vald 2019
Roger Persson Österman, 491554 vald 2019
Nominera fanbärare 2020

Valberedning
Ordinarie
Rolf Lindell, sammankallande, 401797 vald 2019
Norma Aranda de Gutiérrez, 402298 vald 2019
Andrea Törnestam, 404707 vald 2019
Kristoffer Hernbäck, 389533 vald 2019
Roine Hangvar, 275890 vald 2019
Moa Sahlin, 429987 vald 2019
Nina Gennebäck, 367055 vald 2019
Ersättare
Gun-Britt Mårtensson, 339010 vald 2019
Elvir Kazinic, 410210 vald 2019
Ebba Ringborg, 449083 vald 2019
Moissis Nikolaidis, 403033 vald 2019
Diana Ghafour, 460113 vald 2019
David Persson, 463878 vald 2019
Christer Andersson, 403454 vald 2019
Nominera valberedning 2020

15 direktvalda
Nasra Ali, 453418 vald 2019
Lara Badinson, 472490 vald 2019
Sven Britton, 367810 vald 2019
Ingela Håkansson, 402157 vald 2019
Dimitrios Karkamanis, 406495 vald 2019
Karin Lekberg, 405364 vald 2019
Anne-Marie Lindgren, 380142 vald 2019
Barni Noor, 492243 vald 2019
Jens Orback, 392880 vald 2019
Veronica Palm, 150013 vald 2019
David Peña Cesped, 189049 vald 2019
Lukas Romson, 404048 vald 2019
Gunno Sandahl, 148200 vald 2019
Jonas Sima, 401484 vald 2019
Vakant vald 2019
Nominera 15 direktvalda 2020

Granskningsutskottet
Ordinarie
Gert Abelt, sammankallande, 402576 vald 2019
Lars Arell, 403205 vald 2019
Inger Grufman, 401756 vald 2019
Kyllikki Iroegbu, 402306 vald 2019
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2019
Jenny Storm, 458368 vald 2019
Christos Tsoukatos, 402260 vald 2019
Ersättare
Hans Lundqvist, 403196 vald 2019
Carolina Gomez Lagerlöf, 403196 vald 2019
Per Aldeborg, 401827 vald 2019
Birgitta Sondell, 404931 vald 2019
Björn Sund, 402743 vald 2019
Lisa Carlsson, 465207 vald 2019
Emil Bustos, 463327 vald 2019
Nominera granskningsutskott 2020

Nomineringarna ska ha inkommit till partidistriktets expedition senast torsdagen den 27 februari 2020. Länkarna stängs kl 23.59 när nomineringstiden är slut.
Nomineringarna görs via questback-länkar som finns på hemsidan www.socialdemokraternaistockholm.se
Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för! Du får en bekräftelse via questback när du skickat nomineringen. Får du ingen bekräftelse – gör om nomineringen.
OBS!Den nominerade ska vara tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt.

MedlemsID på de som har uppdragen nu finns bakom respektive namn.
De nuvarande ledamöterna, vars mandatperiod går ut, betraktas inte som automatiskt föreslagna till omval. De måste nomineras med samma villkor som övriga.
är både en arbetarekommun och ett partidistrikt
Partidistriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Då representantskapet inte är samlat är partidistriktets styrelse högsta beslutande organ.

På partidistriktets årsmöte ska följande väljas:
Styrelse
Partidistriktets styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgarna och av partikongressen och representantskapets fattade beslut. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för partidistriktets ekonomi och medlemsadministration samt att stödja föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på partidistriktets expedition.
Styrelsen har regelbundna möten, de flesta på kvällstid. Några gånger per år samlas styrelsen för en längre överläggning.

Revisorer
Revisorerna avger ett utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.
Revisorerna samarbetar med auktoriserade revisorer som genomför årsbokslut. Revisorerna har några möten per år, oftast dagtid.

Fanbärare
Våra fanbärare används i olika sammanhang, bl a Första maj, hedersvakter vid Olof Palmes och Anna Lindhs minnesdagar och vid begravningar. Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Uppdragen förekommer oftast på dagtid. På Första maj innebär uppdraget att bära en fana/flagga i täten av demonstrationståget. Som hedersvakt vid minnesdagar står man oftast 30-60 minuter enligt schema från ca kl 07.00 till ca 20.00.

Valberedning
Partidistriktets valberedning bereder val till partidistriktets årsmöte. Valberedningarna ska spegla sammansättningen av Stockholms socialdemokratiska partidistrikt. Kommunsekreteraren förbereder val av partidistriktets valberedning.
Valberedningens möten hålls på kvällstid under en intensiv period från nomineringsstopp i månadsskiftet februari-mars fram till årsmötet i april.

15 direktvalda
Utöver organisationernas ombud väljs 15 ledamöter med yttrande och förslagsrätt, men utan rösträtt, särskilt av representantskapet.

Granskningsutskott
Granskningsutskottet granskar styrelsens verksamhet samt rapporterna från de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige.
Granskningsutskottet träffas i huvudsak på kvällstid. Utskottet, både ordinarie och ersättare, delas upp i grupper som ansvarar för att granska de olika parlamenten.

Länkar till nomineringar 2020:

facebook Twitter Email