Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Remiss Uppförandekod för ideella och förtroendevalda ledare

Under hösten 2019 har en arbetsgrupp med mandat från partidistriktsstyrelsen arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan för distriktet. En del av det arbete har inneburit att se över vilka riktlinjer och värdeord som genomsyrar organisationen och hur vi kan fortsätta utvecklas till en modern folkrörelsen som välkomnar alla.

Ett första steg i likabehandlingsplanen är att arbetsgruppen vill få skapa en god ledarkod för ideella och förtroendevalda ledare i partiorganisationen. Av den anledningen remitterar därför arbetsgruppen uppförandekoden till föreningar och klubbar.

Läs förslaget på uppförandekod här:
Remiss på Uppförandekod 2020

facebook Twitter Email