Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Digitala kretsårsmöten 2021

Varmt välkomna på Partikretsårsmöten för Stockholms partidistrikt. I Stockholm har vi 6 partikretsar och 2 utskott som samlar drygt 7100 medlemmar i hela Stockholm. I mars varje år har partikretsarna och utskotten årsmöte för att bokföra det gångna året, planera för året som kommer samt välja förtroendevalda.
Här hittar du metodmaterial för krets- och utskottsårsmöten

Metodmaterial
 

Körschema

Årsmöten innehåller tre delar; tacka och göra bokslut av föregående år – välja och nominera kamrater till förtroendeposter – blicka framåt och planera kommande verksamhetsåret. Det kan vara en utmaning att få till alla delarna på samma möte. Därför har vi gjort ett körschema som kan underlätta när ni gör planeringen av mötet. Klicka här för att komma till körschemat!

Arbetsordning för mötet

En arbetsordning som förklarar hur mötet kommer gå till kan vara bra. Här hittar du en exempelmall att använda. Obs! Se över den tillsammans med ert mötespresidium om ni vill göra ändringar/planer hur ert möte ska gå till.

Tips på Zoom-funktioner

För att genomföra mötena använder vi som vanligt Zoom. Varje krets/utskott har ett zoom-konto att använda – kontakta er ombudsman om ni behöver boka ett zoom-rum. Vissa är väldigt bekväma i verktyget medan andra är nybörjare – här hittar du tips på vilka funktioner som ni kan använda i zoom:
• Rösta i Zoom – använd ja/nej knappar
• Talarlista i Zoom – använd ”rasie hand”-funktionen
• Yrkande/ordningsfråga mm – använd chatten
• Röstlängden – använd er av deltagarlistan/participants

Sluten omröstning vid personval

Vi rekommenderar föreningarna att använda sig av Google forms i det fall det blir sluten omröstning vid personval, lösningen är mycket enkel att lära sig. Partidistriktet har gjort en mall som du enkelt följer steg för steg. Vi har också tagit fram en instruktionsfilm.
Google Forms – Enkelt verktyg där du kan skapa en omröstning som du sedan distribuerar via länk till mötesdeltagarna.
Hur gör man?
1. Gå till forms.google.com
2. Klicka på *tom* +
3. Ett nytt formulär öppnas! Formuläret är nu sparat på Google drive.
4. Redigera följande:
a. Lägg in Rubrik
b. Lägg in den röstfråga som berörs
c. Skriv svarsalternativen
d. Välj ”Flera val” i rullistan
e. Dubbelkolla sedan följande, under kugghjulet/inställningar: 1. att ”samlar in e-postadresser” inte är i fyllt. 2. arr ”kräver inloggning” från google konto inte är ifyllt.
5. Klicka på ”Skicka” för att kunna distribuera länken till röstningen
a. Klicka på URL-symbolen (i mitt)
b. Klicka i ”korta URL-koden”
c. Kopiera och distribuera länken i Chatten i Zoom, så deltagarna kan rösta
Ambitiösare metodstöd från Google hittar du här.
Klicka här för att komma till instruktionsfilmen!

Årsmöteshandlingar

Varje partikrets har en egen årsmötessidan på Socialdemokraterna i Stockholms hemsida. Kontakta din ombudsman för att få mer info.

Mötespresidium

Ett bra möte kräver en bra mötesledare. Tänk på att hitta ett presidium som känner sig trygga i att leda digitalt eller har intresset av att lära sig det! Här hittar ni tips på hur man skapa bra, inkluderande, roliga och ”riktigt” digitala möten!
Stöd och tips till mötespresidier i digitala tider

facebook Twitter Email