Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till distriktets årsmöte 2021

Valberedningen utlyser härmed nomineringen till 6 ordinarie ledamöter på två år, ordförande och studieledare väljs särskilt, samt 9 ersättare i Socialdemokraterna i Stockholms styrelse. Nomineringar utlyses även för 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare, 4 fanbärare och 4 ersättare, valberedning bestående av 7 ordinarie och 7 ersättare samt 15 direktvalda ombud till representantskapet. Dessutom ska partidistriktets årsmöte välja granskningsutskott för granskning av verksamhetsberättelsen samt rapporterna från riksdag, region-, kommun- och stiftsfullmäktige. Granskningsutskottet ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare.

Valberedningen ser fram mot en aktiv nomineringsprocess. De som nomineras bör vara beredda på att i vissa fall bli föreslagna för annat uppdrag än det/de som de nominerats till.

Vill du skriva ut nedanstående information eller läsa den som en pdf så kan du klicka här!

Mandattiden utgår vid årsmötet 2021 för följande personer och uppdrag:

Partidistriktets styrelse

Nominera styrelse/ordförande/studieledare

Ordinarie ledamöter
Anders Ygeman, 338964, ordförande vald 2019
Emilia Bjuggren, 404141 vald 2019
Stefan Johansson, 446868 vald 2019
Lawen Redar, 404001 vald 2019
Mattias Vepsä, 306410, studieledare vald 2019
Anders Österberg, 340550 vald 2019
Ordförande och studieledare väljs särskilt.


Dessa ska inte nomineras 2021, de är valda till 2022
Talla Alkurdi, 432489 vald 2020
Thomas Hammarberg, 367809 vald 2020
Lowisa Ivman Anderzon, 404279 vald 2020
Alexander Ojanne, facklig ledare, 407393 vald 2020
Mirja Räihä, 190203 vald 2020
Karin Wanngård, 392881 vald 2020


Ersättare
Salar Rashid, 405958 vald 2020
Sultan Kayhan, 456978 vald 2020
Adnan Bozkurt, 213656 vald 2020
Elinor Odeberg, 450701 vald 2020
Ulf Walther, 403581 vald 2020
Elsemarie Bjellqvist, 402075 vald 2020
Anders Göransson, 720672 vald 2020
Hanna Jokio, 421648 vald 2020
Daniel Vencu Velasquez Castro, 475210 vald 2020

Revisorer

Nominera revisorer

Ordinarie
Gunnar Björkman, 401790 vald 2020
Esme Güler, 471015 vald 2020
Amanj Mala Ali, 403184 vald 2020

Ersättare
Gunilla Landin, 402320 vald 2020
Göran Rehnby, 469798 vald 2020
Carina Fredén Larsson, 188888 vald 2020

Fanbärare

Nominera fanbärare

Ordinarie
Sonja Bergström, 402453 vald 2020
Magnus Grönlund, 346587 vald 2020
Elisabeth Härlin, 412479 vald 2020
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2020
Gunnar Lindgren, 402877 vald 2020
Estanislao Mboro, 404341 vald 2020

Ersättare
David Peña Cesped, 189049 vald 2020
Roger Persson Österman, 491554 vald 2020
Omar Branzell, 729363 vald 2020
Carl Michael Palmér, 484654 vald 2020

Valberedning

Nominera valberedning

Ordinarie
Rolf Lindell, sammankallande, 401797 vald 2020
Norma Aranda de Gutiérrez, 402298 vald 2020
Andrea Törnestam, 404707 vald 2020
Kristoffer Hernbäck, 389533 vald 2020
Roine Hangvar, 275890 vald 2020
Moa Sahlin, 429987 vald 2020
Nina Gennebäck, 367055 vald 2020

Ersättare
Gun-Britt Mårtensson, 339010 vald 2020
Elvir Kazinic, 410210 vald 2020
Ebba Ringborg, 449083 vald 2020
Moissis Nikolaidis, 403033 vald 2020
Diana Ghafour, 460113 vald 2020
David Persson, 463878 vald 2020
Christer Andersson, 403454 vald 2020

15 direktvalda

Nominera direktvalda

Lara Badinson, 472490 vald 2020
Ulla-Liza Blom, 401629 vald 2020
Sven Britton, 367810 vald 2020
Abebe Hailu, 356719 vald 2020
Ingela Håkansson, 402157 vald 2020
Lena Josefsson, 195957 vald 2020
Dimitrios Karkamanis, 406495 vald 2020
Karin Lekberg, 405364 vald 2020
Anne-Marie Lindgren, 380142 vald 2020
Jens Orback, 392880 vald 2020
Veronica Palm, 150013 vald 2020
Lukas Romson, 404048 vald 2020
Gunno Sandahl, 148200 vald 2020
Jonas Sima, 401484 vald 2020
Emelie Stark, 606180 vald 2020

Granskningsutskottet

Nominera till granskningsutskottet

Ordinarie
Gert Abelt, sammankallande, 402576 vald 2020
Lars Arell, 403205 vald 2020
Inger Grufman, 401756 vald 2020
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2020
Gun Risberg, 401911 vald 2020
Emil Stensson, 483800 vald 2020
Christos Tsoukatos, 402260 vald 2020

Ersättare
Kyllikki Iroegbu, 402306 vald 2020
Björn Sund, 402743 vald 2020
Carolina Gomez Lagerlöf, 403196 vald 2020
Carina Lenngren, 403176 vald 2020
Gustav Österman, 495287 vald 2020
Parvin Araghi, 404196 vald 2020
Per Aldeborg, 401827 vald 2020

Nomineringarna ska ha inkommit till partidistriktets expedition senast torsdagen den 25 februari 2021. Länkarna stängs kl 23.59 när nomineringstiden är slut.
Nomineringarna görs via ovanstående questback-länkar. Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för! Du får en bekräftelse via questback när du skickat nomineringen. Får du ingen bekräftelse – gör om nomineringen.

OBS!

  • Den nominerade ska vara tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt.
  • MedlemsID på de som har uppdragen nu finns bakom respektive namn.
  • De nuvarande ledamöterna, vars mandatperiod går ut, betraktas inte som automatiskt föreslagna till omval. De måste nomineras med samma villkor som övriga.

Stockholms socialdemokratiska partidistrikt

är både en arbetarekommun och ett partidistrikt

Partidistriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Då representantskapet inte är samlat är partidistriktets styrelse högsta beslutande organ.
På partidistriktets årsmöte ska följande väljas:

Styrelse

Partidistriktets styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgarna och av partikongressen och representantskapets fattade beslut. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för partidistriktets ekonomi och medlemsadministration samt att stödja föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på partidistriktets expedition.
Styrelsen har regelbundna möten, de flesta på kvällstid. Några gånger per år samlas styrelsen för en längre överläggning.

Revisorer

Revisorerna avger ett utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.
Revisorerna samarbetar med auktoriserade revisorer som genomför årsbokslut. Revisorerna har några möten per år, oftast dagtid.

Fanbärare

Våra fanbärare används i olika sammanhang, bl a Första maj, hedersvakter vid Olof Palmes och Anna Lindhs minnesdagar och vid begravningar. Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Uppdragen förekommer oftast på dagtid. På Första maj innebär uppdraget att bära en fana/flagga i täten av demonstrationståget. Som hedersvakt vid minnesdagar står man oftast 30-60 minuter enligt schema från ca kl 07.00 till ca 20.00.

Valberedning

Partidistriktets valberedning bereder val till partidistriktets årsmöte. Valberedningarna ska spegla sammansättningen av Stockholms socialdemokratiska partidistrikt. Kommunsekreteraren förbereder val av partidistriktets valberedning.
Valberedningens möten hålls på kvällstid under en intensiv period från nomineringsstopp i månadsskiftet februari-mars fram till årsmötet i april.

15 direktvalda

Utöver organisationernas ombud väljs 15 ledamöter med yttrande och förslagsrätt, men utan rösträtt, särskilt av representantskapet.

Granskningsutskott

Granskningsutskottet granskar styrelsens verksamhet samt rapporterna från de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige.
Granskningsutskottet träffas i huvudsak på kvällstid. Utskottet, både ordinarie och ersättare, delas upp i grupper som ansvarar för att granska de olika parlamenten.

Glöm inte att det även ska nomineras till Valberedning för upprättande av valsedlar samt kandidater till råd. Klicka här!

facebook Twitter Email