Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till S i Stockholms årsmöte 2022

Nomineringarna ska ha inkommit till partidistriktets expedition senast torsdagen den 3 mars 2022. Länkarna stängs kl 23.59 när nomineringstiden är slut.

Valberedningen utlyser härmed nomineringen till 6 ordinarie ledamöter på två år, facklig ledare väljs särskilt, samt 9 ersättare i Socialdemokraterna i Stockholms styrelse. Nomineringar utlyses även för 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare, 4 fanbärare och 4 ersättare, valberedning bestående av 7 ordinarie och 7 ersättare samt 15 direktvalda ombud till representantskapet.

Partidistriktets årsmöte ska också välja granskningsutskott för granskning av verksamhetsberättelsen samt rapporterna från riksdag, region-, kommun- och stiftsfullmäktige. Granskningsutskottet ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare.

Dessutom ska det på årsmötet väljas en valberedning för nämnder och styrelser. Den valberedningen bereder val av nämnder och styrelser i samband med allmänna val 2022.

Valberedningen ser fram mot en aktiv nomineringsprocess. De som nomineras bör vara beredda på att i vissa fall bli föreslagna för annat uppdrag än det/dem som de nominerats till.

Mandattiden utgår vid årsmötet 2022 för följande personer och uppdrag:

Partidistriktets styrelse

Kort om uppdraget: Partidistriktets styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgarna och av partikongressen och representantskapets fattade beslut.

Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för partidistriktets ekonomi och medlemsadministration samt att stödja föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på partidistriktets expedition.

Styrelsen har regelbundna möten, de flesta på kvällstid. Några gånger per år samlas styrelsen för en längre överläggning.

Klicka här för att nominera till styrelsen och facklig ledare!

Ordinarie ledamöter

Talla Alkurdi, 432489 vald 2020
Thomas Hammarberg, 367809 vald 2020
Lowisa Ivman Anderzon, 404279 vald 2020
Alexander Ojanne, facklig ledare, 407393 vald 2020
Mirja Räihä, 190203 vald 2020
Karin Wanngård, 392881 vald 2020
Facklig ledare väljs särskilt.

Dessa ska inte nomineras 2022, de är valda till 2023
Anders Ygeman, 338964, ordförande vald 2021
Emilia Bjuggren, 404141 vald 2021
Adnan Bozkurt, 213656 vald 2021
Lawen Redar, 404001 vald 2021
Mattias Vepsä, 306410, studieledare vald 2021
Ulf Walther, 403581 vald 2021

Ersättare

Salar Rashid, 405958 vald 2021
Sultan Kayhan, 456978 vald 2021
Elvir Kazinic, 410210 vald 2021
Elsemarie Bjellqvist, 402075 vald 2021
Anders Göransson, 720672 vald 2021
Hanna Jokio, 421648 vald 2021
Daniel Vencu Velasquez Castro, 475210 vald 2021
Ulrika Lorentzi, 462723 vald 2021
Felix Finnveden, 479273 vald 2021

Revisorer

Kort om uppdraget: Revisorerna avger ett utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

Revisorerna samarbetar med auktoriserade revisorer som genomför årsbokslut. Revisorerna har några möten per år, oftast dagtid.

Klicka här för att nominera revisorer!

Ordinarie

Gunnar Björkman, 401790 vald 2021
Esme Güler, 471015 vald 2021
Leif Krafft, 403364 vald 2021

Ersättare

Gunilla Landin, 402320 vald 2021
Göran Rehnby, 469798 vald 2021
Carina Fredén Larsson, 188888 vald 2021

Fanbärare

Kort om uppdraget: Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Våra fanbärare används i olika sammanhang, bl.a. på Första maj, som hedersvakter vid Olof Palmes och Anna Lindhs minnesdagar och vid begravningar.

Uppdragen förekommer oftast på dagtid. På Första maj innebär uppdraget att bära en fana/flagga i täten av demonstrationståget. Som hedersvakt vid minnesdagar står man oftast 30-60 minuter enligt schema från ca kl 07.00 till ca 20.00.

Klicka här för att nominera fanbärare!

Ordinarie

Sonja Bergström, 402453 vald 2021
Magnus Grönlund, 346587 vald 2021
Elisabeth Härlin, 412479 vald 2021
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2021
Gunnar Lindgren, 402877 vald 2021
Estanislao Mboro, 404341 vald 2021

Ersättare

David Peña Cesped, 189049 vald 2021
Roger Persson Österman, 491554 vald 2021
Cassandra Solback, 457630 vald 2021
Carl Michael Palmér, 484654 vald 2021
Zacharias Hort, 423365 vald 2021
Ihsan Khalaf, 491513 vald 2021

Valberedning

Kort om uppdraget: Partidistriktets valberedning bereder val till partidistriktets årsmöte. Valberedningarna ska spegla sammansättningen av Stockholms socialdemokratiska partidistrikt. Kommunsekreteraren förbereder val av partidistriktets valberedning.

Valberedningens möten hålls på kvällstid under en intensiv period från nomineringsstopp i månadsskiftet februari-mars fram till årsmötet i april.

Klicka här för att nominera till valberedningen!

Ordinarie

Rolf Lindell, sammankallande, 401797 vald 2021
Norma Aranda de Gutiérrez, 402298 vald 2021
Kristoffer Hernbäck, 389533 vald 2021
Moa Sahlin, 429987 vald 2021
Roine Hangvar, 275890 vald 2021
Andrea Törnestam, 404707 vald 2021
Gun-Britt Mårtensson, 339010 vald 2021

Ersättare

Moissis Nikolaidis, 403033 vald 2021
Diana Ghafour, 460113 vald 2021
Gun-Britt Mårtensson, 339010 vald 2021
Erik Persson, 463559 vald 2021
Marina Andersson, 450981 vald 2021
David Persson, 463878 vald 2021
Sara Karlsson, 387776 vald 2021
Björn Sund, 402743 vald 2021

15 direktvalda

Om uppdraget: Utöver organisationernas ombud väljs 15 ledamöter med yttrande och förslagsrätt, men utan rösträtt, särskilt av representantskapet.

Klicka här för att nominera 15 direktvalda!

Vakant vald 2021
Sven Britton, 367810 vald 2021
Isabella Hagnell, 478116 vald 2021
Abebe Hailu, 356719 vald 2021
Lena Josefsson, 195957 vald 2021
Dimitrios Karkamanis, 406495 vald 2021
Karin Lekberg, 405364 vald 2021
Anne-Marie Lindgren, 380142 vald 2021
Madeleine Hjort, 456275 vald 2021
Jens Orback, 392880 vald 2021
Ulrika Palm, 403250 vald 2021
Veronica Palm, 150013 vald 2021
Lukas Romson, 404048 vald 2021
Gunno Sandahl, 148200 vald 2021
Bengt Sandberg, 379394 vald 2021

Granskningsutskottet

Kort om uppdraget: Granskningsutskottet granskar styrelsens verksamhet samt rapporterna från de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige.

Granskningsutskottet träffas i huvudsak på kvällstid. Utskottet, både ordinarie och ersättare, delas upp i grupper som ansvarar för att granska de olika parlamenten.

Klicka här för att nominera till granskningsutskottet!

Ordinarie

Gert Abelt, sammankallande, 402576 vald 2021
Lars Arell, 403205 vald 2021
Inger Grufman, 401756 vald 2021
Kyllikki Iroegbu, 402306 vald 2021
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2021
Gun Risberg, 401911 vald 2021
Christos Tsoukatos, 402260 vald 2021

Ersättare

Björn Sund, 402743 vald 2021
Carolina Gomez Lagerlöf, 403196 vald 2021
Carina Lenngren, 403176 vald 2021
Gustav Österman, 495287 vald 2021
Parvin Araghi, 404196 vald 2021
Per Aldeborg, 401827 vald 2021
Emil Bustos, 463327 vald 2021

Valberedning för nämnder och styrelser

På Socialdemokraterna i Stockholms årsmöte 2022 ska det enligt stadgarna väljas en valberedning för nämnder och styrelser. Valberedningen bereder val av nämnder och styrelser i samband med allmänna val 2022.

Klicka är för att nominera till valberedningen för nämnder och styrelser!

Nomineringarna görs via ovanstående questback-länkar. Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för! Du får en bekräftelse via questback när du skickat nomineringen. Får du ingen bekräftelse så måste du göra om nomineringen.

OBS!
Den nominerade ska vara tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt.
MedlemsID på de som har uppdragen nu finns bakom respektive namn.
De nuvarande ledamöterna, vars mandatperiod går ut, betraktas inte som automatiskt föreslagna till omval. De måste nomineras med samma villkor som övriga.

Socialdemokraterna i Stockholm

är både en arbetarekommun och ett partidistrikt
Partidistriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Då representantskapet inte är samlat är partidistriktets styrelse högsta beslutande organ.

facebook Twitter Email