Vi ska knacka ännu fler dörrar i kampen mot nazisterna.

Imorgon marscherar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen på Stockholms gator. Det är en organisation som genom våld vill omstörta samhället, avskaffa demokratin och ställa journalister och folkvalda företrädare inför tribunaler. Det är ett parti som skyr jämlikheten och det fria, öppna samhället. Deras ideologi och politik går ut på att införa ett fascistiskt samhälle efter rasbiologisk grund….

Läs mer

FLER OCH SNABBARE VÄGAR IN I LÄRARYRKET

Det råder ett skriande behov på fler lärare i Sverige. Pensionsavgångar och växande elevgrupper är huvudorsakerna bakom den tilltagande lärarbristen. Bland storstadsregionerna är Stockholms län extra utsatt. Med anledning av de stora behoven har regeringen gått fram med förslag på att skapa fler vägar in i läraryrket. Det kommer att behövas cirka 45 000 lärare…

Läs mer
facebook Twitter Email