Sanera stadens förorenade områden

Socialdemokraterna i Stockholm kräver att den borgerliga majoriteten intensifierar arbetet med att sanera stadens förorenade områden. Länsstyrelsen har i många år identifierat, inventerat och riskklassat områden. Kartläggningen visar att 48 områden har den högsta riskklassen som innebär störst risk för människors hälsa och miljö. Dessa områden måste saneras, menar Socialdemokraterna.

Idag saneras förorenade områden i Stockholm oftast i samband med exploatering. Stadsbyggandet är därför ett viktigt redskap för ett giftfritt Stockholm eftersom ny bebyggelse bidrar till att förorenade områden saneras. För att få en giftfri stad måste även områden som inte är föremål för exploatering saneras. Med dagens politik kommer dessa områden annars förbli giftiga,…

Läs mer

NU ÄR DET STOCKHOLM PRIDE!!! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

I år är Stockholm Pride helt digital. Det finns massor av aktiviteter som du kan vara med på.

På HBT-Socialdemokrater Stockholm’s Facebooksida hittar du alla digitala seminarier och sociala aktiviteter. Så gå in och kika i listan över evenemang och klicka i det du är intresserad av.

Läs mer
facebook Twitter Email