Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Val till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Välkommen till möte för att välja ersättare till stadsdelsnämnden söndagen den 18/12 kl.19.00. Då tidigare medlemsmöte beslutade om en ojämn könsbalans kallas medlemmar för att göra om val av ersättare.

Medlemsmöte för val av ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Tid: kl.19.00 Datum: söndagen den 18 december 2022 Plats: digitalt möte via Zoom https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85773505179 Förslag till dagordning Mötet öppnas Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna Godkännande av dagordning Val av a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justerare d. Rösträknare Fastställande av röstlängd Valkommittén redovisar sitt arbete och sina…

Läs mer

Stockholm – en jämlik, öppen och klimatsmart stad

Stockholmarna röstade för politisk förändring, för rättvisa, jämlikhet och för ett styre som tar klimatförändringarna på största allvar. Jag är stolt att som finansborgarråd för Stockholms stad idag lägga fram en budget som kraftsamlar för välfärden och klimatet.

Budget 2023-2025 Här är några av de satsningar jag är extra stolt över: Vi räknar kraftigt upp skolpengen för de yngre eleverna. Med 70 miljoner kronor mer ska fler barn tidigt lära sig att läsa, räkna och skriva. I de skolor där behoven är som störst ska fler lärare kunna anställas. Vi sänker avgifterna till…

Läs mer
facebook Twitter Email