Socialdemokraterna röstar emot rivningen av musikstudion i Skärmarbrink

Idag kommer exploateringsnämnden att rösta om en rivning av den legendariska musikstudion i Skärmarbrink. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget och kommer att rösta för avslag. Musikstudion i Skärmarbrink är en del av det svenska musikundret och har en stor betydelse för musiklivet i Stockholm.

– Jag är oerhört besviken på högerstyrets hantering av denna kulturhistoriska institution. Det här följer tyvärr en trend från denna ledning när det kommer till arbetet för en levande kulturstad. Hela denna mandatperiod har kännetecknats av stora nerdragningar i kulturen och nu vill Moderaterna dessutom riva en av Sveriges mest kända musikstudios. Det säger Emilia…

Läs mer

Få insatser mot våld i nära relationer i Stockholm

Kvinno- och tjejjourer larmar om ökad våldsutsatthet under covid-19-pandemin. I en kartläggning av Dagens Nyheter bekräftar var tredje kommun att de har sett en ökning av förekomsten av våld i nära relationer jämfört med föregående år. Stockholms styre har trots detta inte presenterat några åtgärder för att möta det ökade våldet.

Därför lägger den rödrosa oppositionen ett förslag till kommunstyrelsen om en förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förslaget innebär att förbättra förutsättningarna för stadens Relationsvåldsteam, säkerställa ekonomiska resurser för att vid behov möjliggöra längre placeringar på skyddat boende samt garantera behovet av bidrag till kvinno- och tjejjourer. Även informationsinsatser till Stockholms…

Läs mer
facebook Twitter Email