Inför särskilda seniortider på Stockholms simhallar och bibliotek för att bryta äldres isolering

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus vill att staden inför särskilda seniortider på stadens simhallar och bibliotek. Så att personer över 70 år på ett tryggt och säkert sätt kan få ökad tillgång till stadens verksamheter under pandemin. Förslaget har lämnats till kommunstyrelsen och innebär, om det antas, att stadens förvaltningar får i uppdrag att se över vilka möjligheter som kan erbjudas äldre stockholmare i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För många äldre har verksamheter som simhallar, gym och bibliotek utgjort en viktig del av det aktiva livet. Genom att införa seniortider motverkas delar av den sociala isoleringen för många. – Vi såg att livsmedelshandlare relativt tidigt ställde om och erbjöd gruppen 70+ möjlighet att handla särskilda tider. Kommunen bör rimligtvis kunna utföra något liknande….

Läs mer

Majoriteten stoppar 600 bostäder i Husby

Den moderatledda majoriteten i Stockholm stoppar byggandet av 600 planerade bostäder i Husby. Beslutet fattas idag på exploateringsnämnden.

Under förra mandatperioden beslutade den dåvarande majoriteten att bygga 2000 nya bostäder i Husby. Projektet stoppades dock av det nya moderatledda styret som istället ville hitta alternativa platser att bygga på. Några sådana platser har inte hittas i området och istället vill moderaterna stryka 600 bostäder från projektet. Bland annat försvinner 50 småhus som var…

Läs mer
facebook Twitter Email