Vi står upp för Sveriges löntagare

Nu har utredningen om ändringar i LAS presenterats och som socialdemokrater kan vi direkt konstatera att det krävs ganska stora justeringar för att bibehålla balansen mellan löntagare och arbetsgivare, vilket också Januariavtalet kräver.

Utredningen snedvrider maktbalansen kraftigt till arbetsgivarnas fördel, helt emot de direktiv som utredaren fick. Den svenska modellens grundpelare är att parterna på arbetsmarknaden förhandlar och kommer överens om reglerna på svensk arbetsmarknad och det är fortsatt vår förhoppning att parterna kan hitta en överenskommelse. Vi socialdemokrater vill stärka anställningsskyddet, alla arbetstagare ska ha rätt till…

Läs mer

Riktad attack i regimtrogen turkisk media mot S-ledamöter

Regimtrogen turkisk media har riktat attacker mot svenska socialdemokratiska riksdagsledamöter för att ha fört fram socialdemokratisk politik i riksdagen. Det är oacceptabelt. Serkan Köse, Sultan Kayhan, Kadir Kasirga och Roza Güclu Hedin anklagades för att föra fram en egen agenda när de i själva verket för fram socialdemokratisk politik. Det har lett till otäcka och…

Läs mer
facebook Twitter Email