Krav från en samlad opposition: Tillsätt en oberoende granskning av Stockholms äldreomsorg med anledning av Covid-19

Stockholm har drabbats hårt av Covid-19. Äldreomsorgen har varit särskilt drabbad, med snabb smittspridning och många dödsfall. Siffror visar på närmare 900 döda på särskilda boenden i Stockholmsregionen. Vart femte svenskt dödsfall i Covid-19 har inträffat på de boenden där de äldre ska känna en trygghet.

Samtidigt har den styrande majoriteten fått kritik för att vara alltför senfärdiga med att införa nödvändiga insatser för att dämpa smittspridningen inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ kräver därför idag att en särskild kommission tillsätts för att granska äldrepolitiken i Stockholm. – Vi tar det här initiativet eftersom det är uppenbart att saker inte…

Läs mer

Nya siffror: Stockholm får närmare 1,8 miljarder i statligt coronastöd

1 769 050 816 kr. Så mycket blir Stockholms stads del av de statliga pengar som regeringen skjuter till för att stärka kommunernas ekonomi. Det visar nya nedbrytningar som regeringen presenterat.

Utöver det står det nu klart att regeringens satsning på det så kallade ”äldreomsorgslyftet” innebär att ca 800 personer kommer omfattas i Stockholms kommun. Satsningen innebär att anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att läsa till vårdbiträde/uska på betald arbetstid. SKR och Kommunal har tecknat en överenskommelse om att de som är del av lyftet ska…

Läs mer
facebook Twitter Email