Olle Burell slutar som borgarråd

Olle Burell slutar som borgarråd och blir arkitekt igen.

Olle Burell lämnar den 14 oktober sitt uppdrag som borgarråd i opposition, för att gå tillbaka till sitt ursprungliga yrke som arkitekt. Han fortsätter som fritidspolitiker i Stockholms stad. – Att vara borgarråd i Stockholm är bland det mest hedersamma och utvecklande man kan få göra, men efter mer än 18 år i heltidspolitiken längtar…

Läs mer

Forsla bort felparkerade elsparkcyklar i Stockholm

Idag finns det 8 företag som placerar ut ungefär 6 000 elsparkcyklar på Stockholms gator. Såväl polis som sjukvård rapporterar ökade problem vad gäller trafiksäkerhet samt skador. 490 klagomål har kommit in till staden bara under sommaren. Elsparkcyklarna skapar stora framkomlighetsproblem, inte minst för funktionshindrade och äldre.

Trots det har inga initiativ tagits från majoriteten för att skapa ordning och reda och förbättra framkomligheten. Den ”avsiktsförklaring” som tagits fram saknar helt juridisk verkan och det finns inga sanktioner om företagen bryter mot den. Problemen har istället ökat efter att ”avsiktsförklaringen” togs fram. Utöver det finns det frågetecken om stadens hantering följer kommunallagen….

Läs mer
facebook Twitter Email