Vi fortsätter dela ut valsedlar på valdagen

Nu presenterar vi resultatet av vår medlemsomröstning. Vi kommer att fortsätta dela ut valsedlar på valdagen. En klar majoritet var för att vi ska fortsätta.   Antalet röstberättigade vid medlemsomröstningen var 4881. Röstberättigade var de som vid tillfället för röstlängdens upprättande betalat sin medlemsavgift samt hade en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister.

Läs mer

Riksdag- och landstingslista beslutad för Stockholms arbetarekommun

Stockholms arbetarekommun är klara med listorna till Socialdemokraternas riksdag- och landstingslista. Bland namnen återfinns ett flertal centrala partiföreträdare. Uppställningen präglas av ett kompetent och framtidsinriktat lag med Stockholmsregionens framtid i sikte. Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterar idag ett starkt lag för landsting- samt riksdagssvalet 2018. Valet 2018 står mellan investeringar i samhällsbygget och nya nedskärningar…

Läs mer
facebook Twitter Email