Fler sommarjobbade och 8 av 10 nöjda

Nästan 8 av 10, eller 77 procent av de ungdomar som sommarjobbade i Stockholms stads regi 2018, är nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb – samma resultat som 2016 och 2017.

– Det här visar att vi kan fortsätta erbjuda väldigt många ungdomar sommarjobb utan att kvaliteten på jobben försämras, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S) i Stockholms stad. Det socialdemokratiskt ledda styret i Stockholm har varje år prioriterat att erbjuda så många ungdomar som möjligt sommarjobb i stadens regi. I år hade totalt 9053 ungdomar mellan…

Läs mer

Barnfattigdomen minskar i Stockholm

En ny rapport från Rädda barnen visar att barnfattigdomen minskar i Stockholm. Den största minskningen finns i stadsdelar med en hög ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, exempelvis Rinkeby-Kista (-11,8 procentenheter) och Spånga-Tensta (-10,5 procentenheter).

– Vi vet att det går bra för Stockholm, men det är också viktigt att det kommer alla stockholmare till del. När Stockholm växer ekonomiskt måste välståndet också fördelas. Inget barn ska växa upp i fattigdom, säger Emilia Bjuggren (S) arbetsmarknadsborgarråd Stockholm. Rapporten visar utvecklingen mellan 2011 – 2016 och trots minskningen visar den på…

Läs mer
facebook Twitter Email