Aktuellt

Snabba på utbyggnaden av tunnelbanan

Politiska låsningar i Stockholms stad och region gör att nödvändiga satsningar på infrastruktur försenas. Ett brett samarbete över blockgränserna och en politisk vilja att investera är nödvändigt om Stockholmsregionen ska kunna öka framkomligheten och samtidigt minska klimatpåverkan. Genom att satsa på kapacitetsstarka trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik kan fler människor transportera sig i vardagen utan att tvingas använda bilen. Det skriver Jan Valeskog i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. I artikeln listas exempel på projekt som behöver sättas igång skyndsamt.

– Det finns väl knappt någon som är nöjd med framkomligheten i Stockholm idag. Tyvärr är det ju så att det i grunden handlar om brist på politisk vilja och att de som styr i både stad och region står långt ifrån varandra i många frågor. Jag önskar att man kunde lyfta blicken och tänka…

Läs mer
Bild av iphone med sappen

SMS om SAPPEN från SiSthlmsreg

Tidigare i eftermiddag skickade vi ett sms där vi uppmanade att ladda ner och använda Sappen. Det är vi som skickat det och ingen annan. Däremot har vi fått veta att sms:et ser konstigt ut i vissa telefoner. Vi beklagar om det är så att det uppstått en oro kring detta. Samtidigt vill vi passa…

Läs mer
facebook Twitter Email