Budget

Rädda 1177

När du ringer 1177 ska du kunna lita på att du får en trygg sjukvårdsrådgivning.

Nätläkarbolaget KRY köper nu företaget som driver 1177 i Region Stockholm. Det är djupt problematiskt att regionens egen rådgivning nu ska hanteras av en stor enskild vårdgivare – som dessutom sedan tidigare använt tvivelaktiga metoder i sin hantering av patientkontakter. För att köpet ska gå igenom måste dock regionen godkänna det. Vi socialdemokrater menar att…

Läs mer

Socialdemokraterna röstar emot rivningen av musikstudion i Skärmarbrink

Idag kommer exploateringsnämnden att rösta om en rivning av den legendariska musikstudion i Skärmarbrink. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget och kommer att rösta för avslag. Musikstudion i Skärmarbrink är en del av det svenska musikundret och har en stor betydelse för musiklivet i Stockholm.

– Jag är oerhört besviken på högerstyrets hantering av denna kulturhistoriska institution. Det här följer tyvärr en trend från denna ledning när det kommer till arbetet för en levande kulturstad. Hela denna mandatperiod har kännetecknats av stora nerdragningar i kulturen och nu vill Moderaterna dessutom riva en av Sveriges mest kända musikstudios. Det säger Emilia…

Läs mer
facebook Twitter Email