Budget

Kvarts miljard mer till trygghet i budgeten för Stockholm

Idag presenterades vårt förslag till budget för Stockholms stad 2022. Det förebyggande arbetet för ökad trygghet får en kvarts miljard mer per år i en långsiktig satsning. Partiet vill också att Stockholm ska vara klimatpositivt redan 2035, en skärpning från dagens mål.

S i Stockholm vill lägga ned Bromma flygplats och påbörja planeringen av Bromma parkstad, ett arbete som den moderatledda majoriteten stoppat. Budgetförslaget innehåller också en större satsning för en likvärdig skola i hela Stockholm. En skattehöjning på 10 öre föreslås, pengar som går direkt till skolan. – Den moderatledda majoriteten har fullständigt misslyckats med tryggheten….

Läs mer

Vårdens pengar ska gå till vården – Budgetförslag 2022

Under coronapandemin har det blivit tydligt att Region Stockholm behöver en ekonomisk sanering. Regionen gjorde 2020 ett överskott på nästan 6 miljarder men stora delar av de pengar som borde använts till vården nådde aldrig ut till sjukhusen och vårdcentralerna. Detta trots växande vårdbehov och vårdköer. Pengarna hamnade som vanligt någon annanstans än i sjukvården….

Läs mer
facebook Twitter Email