Pressmeddelande

Stoppa utförsäljningen av Brännkyrkahallen

Den moderatledda majoriteten i Stockholm vill sälja den kommunala idrottsanläggningen Brännkyrkahallen till ett privat bolag. Beslutet ska klubbas på exploateringsnämnden torsdag den 17 juni.

– Bristen på halltider i Stockholm är redan idag akut. Att i det läget privatisera idrottshallar är oacceptabelt. Moderaternas strategi att sälja ut stadens tillgångar för att finansiera skattesänkningar drabbar nu idrottsföreningarna och idrottande barn och unga. Det säger Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i en kommentar. – Kortsiktigheten i det här förslaget är häpnadsväckande.  En…

Läs mer

Inför extra hälsosamtal för högstadieeleverna

Situationen för barn och unga runt om i landet är mycket allvarlig. Det visar en rapport från BRIS. Pandemins effekter har medfört samhällsförändringar som påverkat barns liv negativt. Särskilt drabbade är de barn som redan innan pandemin befunnit sig i en utsatt situation. I Stockholm var den psykiska ohälsan och otryggheten hos elever ett växande problem redan innan pandemin.

I Stockholmsenkäten 2020 syntes en mycket oroande utveckling där särskilt unga flickors psykiska hälsa blir allt sämre. Stockholms stad ska via elevhälsan erbjuda stöd och hjälp. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att elevhälsan direkt förstärks för att kunna erbjuda elever det stöd som krävs. Socialdemokraterna föreslår vidare att alla skolor genomför ett obligatoriskt extra hälsosamtal…

Läs mer
facebook Twitter Email