Pressmeddelande

Inför extra hälsosamtal för högstadieeleverna

Situationen för barn och unga runt om i landet är mycket allvarlig. Det visar en rapport från BRIS. Pandemins effekter har medfört samhällsförändringar som påverkat barns liv negativt. Särskilt drabbade är de barn som redan innan pandemin befunnit sig i en utsatt situation. I Stockholm var den psykiska ohälsan och otryggheten hos elever ett växande problem redan innan pandemin.

I Stockholmsenkäten 2020 syntes en mycket oroande utveckling där särskilt unga flickors psykiska hälsa blir allt sämre. Stockholms stad ska via elevhälsan erbjuda stöd och hjälp. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att elevhälsan direkt förstärks för att kunna erbjuda elever det stöd som krävs. Socialdemokraterna föreslår vidare att alla skolor genomför ett obligatoriskt extra hälsosamtal…

Läs mer

AFFÄREN STOPPAS – 1177 RÄDDAS!

Partivänner, vi har vunnit en stor politisk seger. I fredags meddelade Region Stockholm att Kry inte kommer att få lov att ta över 1177 Vårdguiden. Därmed stoppas bolaget från att driva sjukvårdsupplysningen. Rådgivare kommer inte ha tillåtelse att även vara vårdgivare.

Det är tack vare kraften i vår folkrörelse som Moderaternas privatiseringsiver har fått sig en törn. Ni är över 88 000 har skrivit under namninsamlingen, vi har ordnat ringkvällar nästan varje dag runt om i staden och kampanjat på sociala medier. Ett enormt tack till alla som engagerat sig – ni gjorde detta! Först ska…

Läs mer
facebook Twitter Email