Pressmeddelande

Äldreborgarrådet måste markera mot vaccinationshaveriet

Nyligen presenterade siffror visar att endast 11 procent av de äldre i Stockholm med hemtjänst har fått minst en dos vaccin mot covid-19. I riket ligger snittet på 45 procent. Siffrorna visar samtidigt att vaccinationsandelen bland hemtjänstpersonalen i Stockholm ligger klart över rikssnittet. Det står tydligt att Region Stockholm har valt att nedprioritera de mest utsatta grupperna, tvärtemot Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Socialdemokraterna i Stockholms stad kräver nu att äldreborgarrådet Erik Slottner formellt riktar ett krav från Stockholms stad att Region Stockholm säkerställer att gruppen äldre med hemtjänst ges full prioritet. – Regionens hantering av vaccineringen håller på att växa till en skandal. Man har medvetet nedprioriterat våra mest utsatta och sköra grupper. Alla andra regioner klarar…

Läs mer

Socialdemokraterna röstar emot rivningen av musikstudion i Skärmarbrink

Idag kommer exploateringsnämnden att rösta om en rivning av den legendariska musikstudion i Skärmarbrink. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget och kommer att rösta för avslag. Musikstudion i Skärmarbrink är en del av det svenska musikundret och har en stor betydelse för musiklivet i Stockholm.

– Jag är oerhört besviken på högerstyrets hantering av denna kulturhistoriska institution. Det här följer tyvärr en trend från denna ledning när det kommer till arbetet för en levande kulturstad. Hela denna mandatperiod har kännetecknats av stora nerdragningar i kulturen och nu vill Moderaterna dessutom riva en av Sveriges mest kända musikstudios. Det säger Emilia…

Läs mer
facebook Twitter Email