Stockholm

VIKTIG NYHET

Kvarts miljard mer till trygghet i budgeten för Stockholm

Idag presenterades vårt förslag till budget för Stockholms stad 2022. Det förebyggande arbetet för ökad trygghet får en kvarts miljard mer per år i en långsiktig satsning. Partiet vill också att Stockholm ska vara klimatpositivt redan 2035, en skärpning från dagens mål.

S i Stockholm vill lägga ned Bromma flygplats och påbörja planeringen av Bromma parkstad, ett arbete som den moderatledda majoriteten stoppat. Budgetförslaget innehåller också en större satsning för en likvärdig skola i hela Stockholm. En skattehöjning på 10 öre föreslås, pengar som går direkt till skolan. – Den moderatledda majoriteten har fullständigt misslyckats med tryggheten….

Läs mer

Stockholm ska vara klimatneutralt år 2035

Socialdemokraterna i Stockholm vill att Stockholms klimatmål skärps så att staden blir klimatneutral redan år 2035, det nuvarande målet är år 2040. Idag presenterade Karin Wanngård och Emilia Bjuggren flera åtgärder för att nå målet.

Bland annat genom att: Lägga ner Bromma flygplats Minska den tunga trafiken Energieffektivisera kommunens byggnader Använda fjärrvärme istället för elbaserad uppvärmning – Stockholm tappar fart i klimatarbetet. Det är oacceptabelt, Stockholm kan bättre. Det är nödvändigt och fullt möjligt att uppnå klimatneutralitet till år 2035 men det kräver att vi agerar nu, det går inte…

Läs mer
facebook Twitter Email