Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Digitalt Homeparty

Ett trevligt sätt att diskutera politik och värva medlemmar är att du, eller att du tillsammans med några stycken från din förening bjuder in till en digital fika med politik.

Välj ett tema som du tycker är intressant, t.ex. vården för äldre stockholmare, och som ni kan diskutera tillsammans. Till det här tillfället kan ni också med fördel bjuda in någon av våra heltidspolitiker. 

Några tips för att få ett trevligt och tryggt möte där alla känner att de kan vara med i diskussionen kommer här:

Upplägg:
1. Bestäm vad mötet ska ha för tema, ex. sjukvård, sommarjobb för ungdomar, äldreomsorg
2. Boka ett Zoom-möte, zoom-konto finns via er krets eller utskott. Det finns också en gratisvariant där mötet får hålla på i max 40 minuter. Det brukar räcka.
3. Bjud in en eller flera personer
4. Bjud in en politikervi kan hjälpa er att förmedla kontakten

Tips:
Se till att alla får presentera sig i början. Det räcker om man säger sitt namn och kanske någon personlig information som exempelvis vad som är ens favoritblomma. Det får folk
att slappna av och skapar trevlig stämning i början av träffen.

Gå igenom vilka gemensamma förhållningsregler ni ska ha för mötet. Ex. Det är trevligt om alla har sin kamera igång så att ni ser varandra. Eftersom det är ett mindre möte kan alla har sina mikrofoner igång samtidigt. Men vet man med sig att man har störande ljud i bakgrunden för att det kanske är någon som håller på och dammsuger eller att någon lyssnar på musik i samma rum, så kan man stänga av mikrofonen när man inte har något att säga.

Det kan vara bra att ha någon som fördelar ordet och även försöker få med alla i samtalet, så att ingen känner sig utanför.

Vi vill ju värva medlemmar, så tala om varför det är viktigt att vara medlem. Det är bra om även den inbjudna politikern pratar om varför det är viktigt att gå med i partiet och hur man kan påverka som ny medlem.

EXTRA: Gör ett digitalt workplace party med en medlems kollegor! Vi hjälper till att hitta en politiker som är relevant för just den arbetsplatsen.

facebook Twitter Email