Grundläggande ledarskapsutbildning

22 mars - 15 maj

Detta är en grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i eller åt partiet. Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund!

Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra.

Denna utbildning genomförs digitalt via zoom på kvällstid och omfattar tre tillfällen: 22 mars, 15 april och 5 maj.

Anmälan sker via följande länk Grundläggande ledarskap

facebook Twitter Email