Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vårt Stockholm är en öppen, demokratisk och jämlik stad

Vårt Stockholm är en öppen, demokratisk och jämlik stad. Precis som en levande storstad ska vara. I den staden kan alla leva ett bra liv och alla får chansen att växa. Här finns utbildning och en levande kultur sida vid sida. Vår stad leder den gröna omställningen och vår stad är både ekologiskt och socialt hållbar.   

Nu är detta Stockholm satt under hot. Högerpopulistiska Sverigedemokraterna vill i riksdagen styra över Stockholms och Sveriges utveckling med stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.  

Vi har sett vad det innebär. Där Sverigedemokraterna styrt har kulturens frihet begränsats, mänskliga rättigheter varit under attack och välfärden sålts ut.  

Kulturen begränsas, om Sverigedemokraterna styr.  

Bara den kultur som är av ett visst ursprung får stöd och bara om den inte upprör eller väcker anstöt.  

Public Service får inte längre sända program som underhåller och informerar en bred allmänhet.  

Och i Stockholm har Sverigedemokraterna försökt stoppa stöd till studieförbund som varit kritiska mot partiet.  

Det enda resultatet av en sådan tystnadens kulturpolitik blir en fattigare och enfaldigare stad.  

I vårt Stockholm hissar vi stolt prideflaggan eftersom vi står upp för alla människors lika värde och rätt att få bestämma över sina egna liv.  

I högerpopulistiska kommuner sänks tvärtom flaggan.  

På ett sätt är det korrekt eftersom Sverigedemokraterna även vill begränsa rättigheter för HBTQI-personer, nu senast genom att begränsa asylrätten för de som flyr undan förföljelse.   

I vårt Stockholm ger vi inte makt till klimatförnekare  

Klimatkrisen är akut, och det finns ingen tid att slösa. Möjligheterna för oss i Stockholm stad att driva en aktiv miljöpolitik styrs ytterst av riksdag och regering.  

Bland högerpartierna Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna är man inte ens eniga om Sverige ska leva upp till de internationella åtaganden vi gjort för att minska klimatpåverkan.  

I vårt Stockholm bygger vi en stad som håller ihop.  

Där högern styrt med Sverigedemokraterna är det utförsäljningar av skolor, hyresrätter och äldreboenden som varit politiken. Ofta med högre kostnader för skattebetalarna.  

Med Sverigedemokraternas politik begränsas stöd och hjälp till utsatta områden och de som bor där. Och med det följer också paradoxalt nog att krav och förväntningar sänks när närvaro ersätts med ett samhälle som inte längre finns på plats. 

Hoten är många.  

På söndag väljer du om du vill att Stockholm ska vara en tydlig röst för en fri kultur, för en stark klimatpolitik, för mänskliga rättigheter och för ett Stockholm som håller ihop.  

Eller om du vill att Stockholms politiska ledning av lojalitet mot partivänner ska vara tyst när just de värdena hotas.  

Vi kommer inte tveka, vi kommer stå upp för Stockholms värderingar.  

Vill du läsa mer om vad vi vill göra för Stockholm kan du läsa här. 

 

facebook Twitter Email