Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

DEN ENDA VINSTEN SKOLAN SKA GE ÄR KUNSKAP

Stoppa vinstjakten!

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan!
Skolan har blivit en marknadsplats där stora friskolekoncerners vinster blivit viktigare än bra lärare och undervisning. Skolan är inte jämlik och alla barn får inte samma möjlighet till bra skolgång. En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt välfärdssamhälle. Att återskapa den skolan är vårt främsta uppdrag och prioritet.

 

Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt!

Skolans resurser måste användas rätt. De ska gå till fler lärare, datorer och böcker, inte vinster som hamnar i skatteparadis.
Välfärden är till för våra barn och elever – inte för att berika ägarna. I dag gör många vinstdrivande friskolekoncernen vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Skolor har gått i konkurs eller fått stänga efter misskötsel. Detta måste få ett stopp. 

 

Begränsa den fria etableringsrätten – vi måste kunna planera för framtiden

Att friskolor, utan godkännande eller ansökan, får etablera sig var de vill har skapat stora problem. Kommunerna får svårt att planera för hur många skolplatser som de behöver erbjuda, och plötsligt kan allt förändras om en till friskola vill starta verksamhet.
Det dränerar också de kommunala skolornas budget. Det är hög tid att begränsa den fria etableringsrätten!
 

 

En bra skola är vägen till ett tryggt samhälle

Det mest effektiva sättet att hjälpa unga människor att välja bort kriminalitet är ett erbjuda något bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden och en möjlighet till ett första jobb. Det viktigaste förebyggande arbetet sker i skolan, och till det krävs resurser. Det är de kommunala skolorna som drar det tyngsta lasset, och som måste stå starka kvar när marken (och marknaden) gungar. Vi vill satsa på dessa, de ska ha tillräckligt med resurser för sitt uppdrag, kompetenta och trygga lärare, och fler vuxna som stöttar upp.

 

Inga utförsäljningar av skolfastigheter

På bara fyra år har de moderatledda kommunerna sålt ut 50 skolfastigheter i Stockholmsregionen.
Fastigheter som nu säljs kanske bara förblir skolor i några år till, sen kan de nya ägarna göra vad de önskar med skolorna. Stockholm, liksom flera andra kommuner i länet, växer. Det innebär att fler barn behöver skolplatser och kommunerna har ansvar att se till att alla länets skolelever har tillgång till en skolplats. Vi vill skapa långsiktiga lösningar för våra barn och unga, inte generera kortsiktiga vinster till kommunkassan. 
 

 

Fler vuxna i skolan – anställ fler lärare och skolpersonal

Vi vill se fler vuxna i skolan! Både lärare och mer personal. Lärare ska inte vara diversearbetare. De ska kunna ägna sin tid åt undervisning. Stödpersonal som lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att arbeta självständigt och vara stöd för eleverna. Det är kunskap och ordning och reda i skolan som behövs för att ge alla barn den start i livet de behöver.  

 

Schyssta och jämlika arbetsvillkor i skolan

I många av de vinstdrivande friskolorna ser vi hur vinsten blir viktigare än kvaliteten och villkoren. Under ett yrkesliv tjänar en lärare i en friskola, i genomsnitt, nästan en miljon kronor mindre än en lärare i offentlig sektor.
Lärare på friskolor har också fler elever i sina klasser än sina kollegor i offentlig sektor. Detta försämrar kvaliteten för eleverna och skapar en mer pressad arbetssituation åt lärarna. Alla som jobbar i skolan ska ha schyssta och jämlika villkor, oavsett arbetsgivare.  

 

Öka tryggheten i skolan – ordning och studiero för alla

Alla elever vår region ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare. För oss går det före vinster till friskoleägare eller sänkta skatter.
Vi vill se fler lärarassistenter i skolan så alla elever får det stöd de behöver, och införa elevhälsoteam i Stockholm.  Vi vill rusta upp de skolor som behöver det. Allt detta gör vi för att skapa en likvärdig skola för alla. Det är ett avgörande led i att minska nyrekryteringen till gängen.
 

Tillsammans tar vi tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan! Rösta på Socialdemokraterna den 11 september. 

facebook Twitter Email