Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Klimat och jobb

Framtidens Stockholm: fler bostäder, grön tillväxt och bättre kollektivtrafik
Därför behöver vi:
  • Påskynda utbyggnaden av gröna industrier och branscher – för klimatet och fler jobb
  • Alla kommuner i regionen ska ha en klimatplan och budget som visar hur snabbt klimatutsläppen måste minska
  • Fler klimatsmarta bostäder till rimliga priser
  • Tätare turer i tunnelbanan och pendeltågstrafiken – så får vi fler att åka kollektivt
  • Bygg ut laddinfrastruktur och bilpooler vid flerfamiljshus. Elektrifiera vägtrafiken i hela länet
  • Det ska bli billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa när man reser utanför rusningen.

Stockholmsregionen behöver mer framtidstro.
Bristande klimatsatsningar slår hårt mot människors och företags framtidsutsikter. Bostadsbristen leder till att fler flyttar härifrån, vilket påverkar vår kompetensförsörjning.

Kollektivtrafiken är hårt belastad och det är ofta trångt på bussar och tåg. Brister i laddinfrastruktur och bilpoolstillgång gör klimatsmarta alternativ svårtillgängliga, även för dem som vill. Stockholmsregionen behöver en ny riktning.

Stockholm ska bygga och utveckla den gröna storstadsregionen. Vi vet att vi måste lösa klimatkrisen gemensamt och vi vill att kommunerna i vår region går före för en rättvis omställning. Alla ska kunna ta del av de framgångar och nya jobb som klimatomställningen skapar.

Stockholm ska vara Sveriges innovations-och tillväxtmotor, en attraktiv region för framtidsindustrier så som tech, life science och kreativa näringar. Ny teknik som leder till stora klimatvinster och fler jobb ska uppmuntras.

Genom att bygga nya klimatsmarta bostäder till rimliga priser – minskar vi bostadsbristen. Genom satsningar på kollektivtrafiken kortas restiderna och arbetspendlingen blir lättare. Genom att bygga ut laddinfrastruktur och bilpoolstillgång ska vi möjliggöra klimatsmarta val för fler.

facebook Twitter Email