Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

KLIMAT OCH JOBB

FRAMTIDENS STOCKHOLM BEHÖVER FLER BOSTÄDER, GRÖN TILLVÄXT OCH BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

Stockholm ska bygga och utveckla den gröna storstadsregionen. Vi vet att vi måste lösa klimatkrisen gemensamt och vi vill att kommunerna i vår region går före för en rättvis omställning. Alla ska kunna ta del av de framgångar och nya jobb som klimatomställningen skapar.

Bristande klimatsatsningar slår hårt mot
människors och företags framtidsutsikter.
Bostadsbristen leder till att fler flyttar härifrån, vilket påverkar vår kompetensförsörjning.

Stockholm ska vara Sveriges innovations- och tillväxtmotor, en attraktiv region för framtidsindustrier så som tech, life science och kreativa näringar. Ny teknik som leder till stora
klimatvinster och fler jobb ska uppmuntras.

Genom att bygga nya klimatsmarta bostäder till rimliga priser minskar vi bostadsbristen. Genom satsningar på kollektivtrafiken kortas restiderna och arbetspendlingen blir lättare. Genom att bygga ut laddinfrastruktur och bilpoolstillgång ska vi möjliggöra klimatsmarta val för fler.

VI VILL:

Påskynda utbyggnaden av gröna industrier och branscher – för klimatet och fler jobb.

Att alla kommuner i regionen ska ha en klimatplan och budget som visar hur snabbt klimatutsläppen måste minska.

Bygga fler klimatsmarta bostäder till rimliga priser.

Införa tätare turer i tunnelbanan och pendeltågstrafiken och ha lägre taxa när man reser utanför rusning – så får vi fler att åka kollektivt.

Bygga ut laddinfrastruktur och bilpooler vid flerfamiljshus. Elektrifiera vägtrafiken i hela länet.

Att det ska bli billigare för ungdomar att resa med SL. Vi vill också att det ska bli gratis för barn upp till 12 år.

Införa gratis kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter på sommaren.

facebook Twitter Email