Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

KOLLEKTIVTRAFIK

EN KOLLEKTIVTRAFIK FÖR KLIMATET, TILLVÄXTEN OCH JÄMLIKHETEN

Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val i Stockholmsregionen. Därför måste kollektivtrafiken bli bättre. För det krävs att bussarna inte fastnar i köer och trafikljus, fler och snabbare tvärförbindelser och utbyggd spårtrafik. Byten ska synka och trafiken ska vara trygg.

Genom att stärka kollektivtrafiken kan vi tillsammans arbeta för att uppnå klimatmålen och skapa förutsättningar för jämlikhet och tillväxt.

VI VILL:

Att det ska vara billigare för unga att resa kollektivt
Vill vi få fler att åka kollektivt får inte kostnaden bli ett hinder. Vi måste sanera SL:s ekonomi och sluta slösa pengar. Vi vill göra det billigare för unga och studenter att resa med SL och ha lägre taxa för resor utanför rusning.

Utöka turtätheten på spårtrafiken
Påbörja införandet av 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen och kör tätare avgångar i tunnelbanan.

Se till att kollektivtrafiken är ett alternativ i hela länet
Elektrifiera bussarna, skapa fler tvärförbindelser och öka framkomligheten för snabbare resande i hela länet. Bygg ut infartsparkeringarna så det blir enklare att resa kollektivt även längre ut i regionen.

Stärka tryggheten i kollektivtrafiken
Tryggheten i kollektivtrafiken handlar både om mer synlig personal i trafiken och om den fysiska miljön. Vi vill satsa på belysning, kameror och bygga bort mörka hörn, men även anställa mer
trygghetspersonal.

facebook Twitter Email