Expeditionen och styrelser

Har du frågor om medlems- och föreningsärenden, kontakta vår administrativa personal.

Stockholm stad
Adress: Box 1135, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 00
E-post: [email protected]

Stockholms arbetarekommun är den socialdemokratiska organisationen i Stockholms stad. Det är arbetarekommunen som bestämmer partiets kommunalpolitiska inriktning.

Det är också arbetarekommunen som bestämmer vilka som ska företräda partiet i kommunfullmäktige och i andra kommunala organ. Stockholms arbetarekommun har gemensamt med Stockholms läns partidistrikt ansvar för partiets agerande i landstinget.

Arbetarekommunen utser företrädare till de tre parlamenten; landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och riksdagen.

Alla föreningar inom Stockholms stad är med i arbetarekommunen, som stödjer föreningarna i verksamheten och har huvudansvaret för till exempel uppläggningen av valrörelsen i kommunen.

Stockholms län
Adress: Box 834, 101 36 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 80
E-post: [email protected]

Socialdemokraterna Stockholms län består av 25 lokala partiföreningar, som kallas arbetarekommuner. Varje arbetarekommun bedriver omfattande verksamhet med politiska diskussioner, temamöten och studier.

Partidistriktets distriktskongress sammanträder varje år.

Distriktskongressen beslutar om den socialdemokratiska politiken i länet. Där utses våra företrädare till riksdag och landsting. Distriktskongressen beslutar också vilka som ska ingå i styrelsen och därmed ledningen för vår organisation i länet.

facebook Twitter Email