Expeditioner och styrelser

Har du frågor om medlems- och föreningsärenden, kontakta vår administrativa personal

SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLM
Adress: Box 1135, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 00
E-post: [email protected]

För medlems- och föreningsfrågor, kontakta:
Felix Vincent
Assistent, förenings- och medlemsservice Stockholm
Telefon: 08-791 11 10
Medlemsärenden:
E-post: [email protected]

Föreningsutskick:
E-post: [email protected]

SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄN
Adress: Box 834, 101 36 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 80
E-post: [email protected]

För medlems- och föreningsfrågor, kontakta:
Sussie Engzell
Assistent, medlemsregistret Stockholms län
Telefon: 08-791 11 97
E-post: [email protected]

facebook Twitter Email