Personal Stockholms partidistrikt

Catharina Piazzolla
Kommunsekreterare
Telefon: 08-791 11 29
E-post: [email protected]

Mia Malmgren
Kanslichef/kassör, kontaktombudsman för Södermalmskretsen
Telefon: 072-142 49 02
E-post: [email protected]

Andreas Kjellander
Kommunikationsombudsman, kontaktombudsman för Bromma-Kungsholmenkretsen
Telefon: 072-142 78 68
E-post: [email protected]

Annie Säll
Ombudsman, kontaktombudsman för Norra innerstankretsen
Telefon: 08-791 11 14
E-post: [email protected]

Eleonor Eriksson
Ombudsman, kontaktombudsman för Öppna Utskottet och Fackliga Utskottet
Telefon: 08-791 11 13
E-post: [email protected]

Ivar Forstadius
Ombudsman, kontaktombudsman för Sydvästkretsen
Telefon: 08-791 11 05
E-mail: [email protected]

Lotta Wiklund Hedin
Ombudsman, kontaktombudsman för Västerortkretsen
Telefon: 08-791 11 02
E-mail: [email protected]

Noor Karim
Ombudsman
Telefon: 072-083 68 42
E-post: [email protected]

Tina Rönngren
Ombudsman, kontaktombudsman för Sydostkretsen
Telefon: 070-733 11 15
E-post: [email protected]

Lydia Wefer
Regional politikutveckling och samverkan
Telefon: 070-737 68 90
E-post: [email protected]

Marie Sher
Assistent, förening- och medlemsservice
Telefon: 08-791 11 10
E-post: [email protected]

Lena Tiihonen
Assistent, ekonomi och administration
Telefon: 08-791 11 18
E-post: [email protected]

Sophia Holm
Assistent, administration och ledning
Telefon: 08-791 11 25
E-post: [email protected]

facebook Twitter Email