Styrelsen Stockholms partidistrikt

Styrelsen för 2019

 

Anders Ygeman, ordförande
Johan Sjölander, kommunsekreterare

Ordinarie ledamöter

Emilia Bjuggren
Catarina Carbell
Stefan Johansson
Kadir Kasirga
Dag Larsson
Inga Näslund
Lawen Redar
Mirja Räihä, facklig ledare
Mattias Vepsä, studieledare
Karin Wanngård
Anders Österberg

Ersättare

Elinor Odeberg
Talla Alkurdi
Lowisa Anderzon
Thomas Hammarberg
Annika Strandhäll
Stian Raneke
Salar Rashid
Alexander Ojanne
Sultan Kayhan

Adjungerade

Gabriele Winai-Ström,  Tro- och solidaritet-distriktet
Alma Carlsson, SSU-distriktet
Lena Josefsson, Kvinnodistriktet

facebook Twitter Email