Styrelsen Stockholms partidistrikt

Styrelsen för 2020

 
Anders Ygeman, ordförande
Catharina Piazzolla, kommunsekreterare

Ordinarie ledamöter
Talla Alkurdi
Thomas Hammarberg
Lowisa Ivman Anderzon
Mirja Räihä
Karin Wanngård
Alexander Ojanne, facklig ledare
Mattias Vepsä, studieledare
Emilia Bjuggren
Stefan Johansson
Lawen Redar
Anders Österberg

Ersättare
Salar Rashid
Sultan Kayhan
Adnan Bozkurt
Elinor Odeberg
Ulf Walther
Elsemarie Bjellqvist
Anders Göransson
Hanna Jokio
Daniel Vencu Velasquez Castro

Adjungerade
Annika Strandhäll, Kvinnodistriktet
Alma Carlsson, SSU-distriktet
Gabriele Winai-Ström,  Tro- och solidaritet-distriktet

facebook Twitter Email