Styrelsen Stockholms partidistrikt

Styrelsen för 2021

 
Anders Ygeman, ordförande
Catharina Piazzolla, kommunsekreterare

Ordinarie ledamöter
Talla Alkurdi
Thomas Hammarberg
Lowisa Ivman Anderzon
Mirja Räihä
Karin Wanngård
Alexander Ojanne, facklig ledare
Mattias Vepsä, studieledare
Emilia Bjuggren
Adnan Bozkurt
Lawen Redar
Ulf Walther

Ersättare
Salar Rashid
Sultan Kayhan
Elvir Kazinic
Elsemarie Bjellqvist
Anders Göransson
Hanna Jokio
Daniel Vencu Velasquez Castro
Ulrika Lorentzi
Felix Finnveden

Adjungerade
Annika Strandhäll, Kvinnodistriktet
Alma Carlsson, SSU-distriktet
Gabriele Winai-Ström,  Tro- och solidaritet-distriktet

facebook Twitter Email