S i Stockholms läns landsting

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg, pressekreterare
Telefon: 070-737 44 66
[email protected]

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning, ansvarig för extern och intern information.
Telefon: 070-737 42 13
[email protected]

Niklas Domeij
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 41 65
[email protected]

Yvonne Österlund
Administrativ chef
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (S)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Erika Ullberg.
Telefon: 070-737 41 57
[email protected]

Finans

Erika Ullberg
Oppositionslandstingsråd, finans och styrning.
Telefon: 08-737 41 79
[email protected]

David Åhlen
Politisk sekreterare
Finans-, investerings-, ägar- och strategiska sjukvårdsfrågor inklusive Nya Karolinska och vårdval. Framtidens hälso- och sjukvårdsplan, Forskningsberedningen.
Telefon: 070-737 41 10
[email protected]

Maja-Malin Ekelöf
Politisk sekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 48 13
[email protected]

Eric Vänerlöf, tjänstledig

Hälsa

Talla Alkurdi
Oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 08-737 41 03
[email protected]

Amanda Runsiö
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 74 32
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 37 43
[email protected]

Johanna Falk, föräldraledig fr.o.m. 1/8-2018
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]

Trafik

Jens Sjöström
Oppositionslandstingsråd, trafik.
Telefon: 08-737 41 18
[email protected]

Sverker Falk-Lissel
Politisk sekreterare
Drifts- och beställarfrågor inom trafiken
Telefon: 070-737 47 45
[email protected]

Region

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden,
Telefon: 070-737 74 76
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email