S i Stockholms läns landsting

Postadress

Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

 

Presskontakt

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg
Telefon: 070-737 44 66
[email protected]

Andreas Enbuske
Pressekreterare
Telefon: 070-737 65 70
[email protected]

Fredrik Strelert
Biträdande pressekreterare
Telefon: 070-737 37 43
[email protected]

 

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning. LS, AU, ansvarig för extern och intern information.
Telefon: 070-737 42 13
[email protected]

Yvonne Österlund
Administrativ chef
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (S)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Erika Ullberg.
Telefon: 070-737 41 57
[email protected]

 

Finans

Erika Ullberg
Oppositionslandstingsråd, finans och styrning.
Telefon: 08-737 41 79
[email protected]

Niklas Domeij
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 41 65
[email protected]

David Åhlen
Landstingsrådssekreterare
Finans-, investerings-, ägar- och strategiska sjukvårdsfrågor inklusive Nya Karolinska och vårdval. Framtidens hälso- och sjukvårdsplan, Forskningsberedningen.
Telefon: 070-737 41 10
[email protected]

Maja-Malin Ekelöf
Landstingsrådssekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 48 13
[email protected]

Eric Vänerlöf, tjänstledig

 

Hälsa

Dag Larsson
Oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor.
Telefon: 08-737 41 81
[email protected]

Kata Hansson
Landstingsrådssekreterare
Samordnare sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, Tiohundra, Sjukvårdsstyrelse Norr, beredningar: De stora folksjukdomarna, Äldre, Forskning, Innovation.
Telefon: 070-737 75 16
[email protected]

Amanda Runsiö
Landstingsrådssekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor. Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö, Sjukvårdsstyrelse Söder, Patientnämnden, Tiohundra. Beredningar: Vårdval, akutsjukvård o tandvård.
Telefon: 070-737 74 32
[email protected]

Johanna Falk, föräldraledig fr.o.m. 1/8-2018
Landstingsrådssekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor, personalfrågor, PU. Beredningar: De stora folksjukdomarna, folkhälso- och psykiatri, äldre och multisjuka, barn-, kvinno- och förlossningsvård.
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]
Under föräldraledigheten ansvarar:
Kata Hansson för Hälso- och sjukvårdsfrågor, personalfrågor. PU, beredningar: De stora folksjukdomarna, folkhälso- och psykiatri, äldre och multisjuka.
Amanda Runsiö för barn, kvinno- och förlossningsvård.

 

Trafik

Talla Alkurdi
Oppositionslandstingsråd, trafik
Telefon: 08-737 41 03
[email protected]

Sverker Falk-Lissel
Landstingsrådssekreterare, drifts- och beställarfrågor inom trafiken.
Trafiknämnden, SL, Waxholmsbolaget, Beredningar: Färdtjänst, trafikplanering och utbyggd tunnelbana.
Telefon: 070-737 47 45
[email protected]

Region

Jens Sjöström
Oppositionslandstingsråd, regionplanering och personal.
Telefon: 08-737 41 18
[email protected]

Lydia Wefer
Landstingsrådssekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, skärgårdsfrågor, TR-nämnden, Kulturnämnden, Miljöberedningen, Beredningen för sjötrafik, Skärgårdsberedningen.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email