S i Stockholms läns landsting

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg, pressekreterare
Tjänstledig från och med augusti 2019 till och med juli 2020

Hadi Ala
Pressansvarig
Telefon: 070-737 65 70
[email protected]

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning
Telefon: 070-737 42 13
[email protected]

Niklas Domeij
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 41 65
[email protected]
Tjänstledig till och med augusti 2019.

Yvonne Österlund
Administrativt ansvarig
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (S)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Erika Ullberg.
Telefon: 070-737 41 57
[email protected]

Finans

Erika Ullberg
Oppositionslandstingsråd, finans och styrning.
Telefon: 08-737 41 79
[email protected]

Maja-Malin Ekelöf
Politisk sekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 48 13
[email protected]
Tjänstledig till och med augusti 2019.

Hälsa

Talla Alkurdi
Oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 08-737 41 03
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 37 43
[email protected]

Johanna Falk
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]
Tjänstledig till och med december 2019

Trafik

Jens Sjöström
Oppositionslandstingsråd, trafik
Telefon: 08-737 41 18
[email protected]

William Sundelin
Politisk sekreterare
Drifts- och beställarfrågor inom trafiken
Telefon: 070-737 64 23
[email protected]

Region

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden
Telefon: 070-737 74 76
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email