S i Region Stockholm

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Simon Andersson Adamsson
Pressansvarig
[email protected]

Björn Fridén
Pressekreterare/Kommunikationsstrateg
Telefon: 070-737 32 47
[email protected]

Samordning

Anna-Karin Grenninger
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning
Telefon: 070-737 44 66
[email protected]

Rozgar Watmani
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 45 35
[email protected]

Sofia Olsson
Politisk sekreterare och administrativt ansvarig
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (s)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Aida Hadzialic.
Telefon: 070-737 69 69
[email protected]

Finans

Aida Hadzialic
Regionråd i opposition, finans och styrning.
[email protected]

Frida Gunnarsson
Politisk sekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 43 61
[email protected]

Hälsa

Talla Alkurdi
Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
[email protected]

Jakob Stone
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 53 57
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk Sekreterare
Tjänstledig till och med juni 2022

Johanna Falk
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]

Trafik

Jens Sjöström
Regionråd i opposition, trafik
[email protected]

Linda Nygren
Politisk sekreterare
Trafik
Telefon: 070-168 03 20
[email protected]

Regional utveckling

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email