S i Region Stockholm

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Simon Andersson Adamsson
Pressansvarig
Telefon: 070-737 67 15
[email protected]

Viktor Stenlöf
Vikarierande Pressekreterare
Telefon: 070-737 32 47
E-post: [email protected]

Björn Fridén, föräldraledig t.o.m. oktober -21
Pressekreterare/Kommunikationsstrateg

Samordning

Rozgar Watmani
T.f. kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning
Telefon: 070-737 45 35
[email protected]

Sofia Olsson
Samordningsansvarig
Ansvarar för strategisk planering, uppföljning samt övergripande samordning.
Telefon: 070-737 69 69
[email protected]

Finans

Aida Hadzialic
Regionråd i opposition, finans och styrning.
[email protected]

Ludvig Broomé
Politisk sekreterare, vikarierar för Frida Gunnarsson
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 66 95
[email protected]

Frida Gunnarsson, politisk sekreterare – föräldraledig t.o.m. mars 2022

Hälsa

Talla Alkurdi
Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
[email protected]

Jakob Stone
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 53 57
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk Sekreterare
Tjänstledig till och med juni 2022

Johanna Falk
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]

Trafik

Jens Sjöström
Regionråd i opposition, trafik
[email protected]

Linda Nygren
Politisk sekreterare
Trafik
Telefon: 070-168 03 20
[email protected]

Regional utveckling

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email