S i Region Stockholm

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Viktor Stenlöf
Pressansvarig
Telefon: 070-737 65 70
[email protected]

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg, pressekreterare
Tjänstledig till och med juli 2020

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning
Telefon: 070-737 42 13
[email protected]

Rozgar Watmani
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 45 35
[email protected]

Sofia Olsson
Politisk sekreterare och administrativt ansvarig
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (s)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Aida Hadzialic.
Telefon: 070-737 69 69
[email protected]

Finans

Aida Hadzialic
Regionråd i opposition, finans och styrning.
[email protected]

Maja-Malin Ekelöf
Politisk sekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 48 13
[email protected]

Hälsa

Talla Alkurdi
Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 37 43
[email protected]

Johanna Falk
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]

Trafik

Jens Sjöström
Regionråd i opposition, trafik
[email protected]

Linda Nygren
Politisk sekreterare
Trafik
Telefon: 070-168 03 20
[email protected]

Regional utveckling

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email