S i Stockholms läns landsting

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Presskontakt

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg, pressekreterare
Telefon: 070-737 44 66
[email protected]
Tjänstledig från och med augusti 2019 till och med juli 2020

Hadi Ala
Pressansvarig
Telefon: 070-737 65 70
[email protected]

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning
Telefon: 070-737 42 13
[email protected]

Niklas Domeij
Biträdande kanslichef
Telefon: 070-737 41 65
[email protected]
Tjänstledig till och med augusti 2019.

Yvonne Österlund
Administrativt ansvarig
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (S)-fullmäktigegruppen, administrativt stöd till Erika Ullberg.
Telefon: 070-737 41 57
[email protected]

Finans

Erika Ullberg
Oppositionslandstingsråd, finans och styrning.
Telefon: 08-737 41 79
[email protected]

Maja-Malin Ekelöf
Politisk sekreterare
Ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum.
Telefon: 070-737 48 13
[email protected]
Tjänstledig till och med augusti 2019.

Hälsa

Talla Alkurdi
Oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 08-737 41 03
[email protected]

Fredrik Strelert
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 37 43
[email protected]

Johanna Falk
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Telefon: 070-737 41 89
[email protected]
Tjänstledig till och med december 2019

Trafik

Jens Sjöström
Oppositionslandstingsråd, trafik
Telefon: 08-737 41 18
[email protected]

William Sundelin
Politisk sekreterare
Drifts- och beställarfrågor inom trafiken
Telefon: 070-737 64 23
[email protected]

Region

Robert Johansson
Heltidsarvoderad med ansvar för personalfrågor och gruppledare för tillväxt- och regionplanenämnden
Telefon: 070-737 74 76
[email protected]

Lydia Wefer
Politisk sekreterare
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, miljöfrågor, skärgårdsfrågor och kulturfrågor.
Telefon: 070-737 68 90
[email protected]

facebook Twitter Email