S-kansliet i stadshuset

Borgarråd i opposition

Karin Wanngård, gruppledare för Socialdemokraterna
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: [email protected]

Emilia Bjuggren
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: [email protected]

Jan Valeskog
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: [email protected]

Kadir Kasirga
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: [email protected]

Arvoderade

Rana Nasrindotter, förste vice ordförande i kommunfullmäktige
Telefon: Telefon: 076-122 92 81
E-mail: [email protected]

Karin Gustafsson
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: [email protected]

Salar Rashid
Telefon: 076-122 92 83
E-post: [email protected]

Personal

Martin Nilsson, Kanslichef
Budget och ekonomi
Telefon: 08-508 29 237
E-post: [email protected]

Elin Nordmark, Biträdande kanslichef
Bolagskoncernen, Agenda 2030, EU och internationellt
Telefon: 08-508 29 225
Epost: [email protected]

Petra Lawton, Biträdande borgarrådssekreterare
Förfrågningar till borgarråden, kalendarium och ekonomi.
Telefon: 08-508 29 229
E-post: [email protected]

Adam Valli Löfgren, borgarrådssekreterare
Stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, näringslivspolitik, bostadsbolagen, bostadsförmedlingen
Telefon: 076-122 92 49
E-post: [email protected]

Alaa Idris, borgarrådssekreterare
Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, trygghets- och säkerhetspolitik, integrationspolitik
Telefon: 08-508 29 239
E-post: [email protected]

Sarah Heidenborg, borgarrådssekreterare
Äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, servicenämnden, upphandlingspolitik, personalpolitik, jämställdhetspolitik
Telefon: 076-122 92 36
E-post: [email protected]

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare
Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, klimatpolitik
Telefon: 076-122 92 21
E-post: [email protected]

André Beinö, borgarrådssekreterare
Utbildningsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden
Telefon: 076-122 92 28
E-post: [email protected]

Ömer Oguz, Kommunikationschef
Telefon: 076-122 92 34
E-post: [email protected]

Tomas Gustavsson, Pressekreterare
Telefon: 076-122 91 99
E-post: [email protected]

Yasmin Hussein, Pressekreterare
Sociala medier
Telefon: 0761229233
E-post: [email protected]

 

facebook Twitter Email