Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Bättre framkomligheten och säkerhet på Sköldingevägen

Bättre framkomligheten och säkerhet på Sköldingevägen

Underhållet av gatan måste förbättras.

Örby har två större genomfartsgator, Sköldingevägen och Årdalavägen, med ett antal korsande gator. Det står alltför många bilar parkerade på gatan som försvårar framkomligheten för bussen och övrig trafik. För att minska risken för trafikolyckor behöver ”lämna företräde”-skyltar sättas upp på samtliga korsande gator.

facebook Twitter Email