Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Tryggare söderort = tryggare Örby

Tryggare söderort = tryggare Örby

Det har varit gängkriminalitet kring Östberga och Rågsved,

Det har varit gängkriminalitet kring Östberga och Rågsved. Detta har spillt över på Örby. Även om bilbränderna och stöket i dem förorterna har minskat kraftigt de senaste åren behöver det trygghetshöjande arbetet fortsätta. Vi tror att trygghet på sikt bara kan uppnås genom ökad rättvisa i samhället, ett arbete som måste påbörjas redan i skolan. Kommunen måste fortsätta sin satsning på föräldranattvandring i områdena och på Fryshusets närvaro för att skapa bra alternativ. Framförallt måste det framgångsrika arbetet med Jobbtorg Ung, som har lett till att ungdomsarbetslösheten nästan har halverats under denna mandatperiod, fortsätta. Kriminalitet ska alltid beivras av polisen. Vi har nolltolerans på skadegörelse eller våld. Genom att kommunen satsar på ungdomarna i de områdena kommer vi på sikt även skapa ett ännu tryggare Örby.

facebook Twitter Email