Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Materialbeställning

Beställningsformulär

Läs mer om instruktioner för materialbeställaren och information om material

An error occured:
Unable to get form data from the server: SSL certificate problem: self signed certificate (60)

Instruktioner

Materialtyp

Här väljer du vilken slags material du tänker dig.

Klicka först här för att läsa om vilka begränsningar som gäller för respektive material. Tecken räknas inklusive mellanslag.

Bildönskemål

Huvudregeln är att du får en passande bild från partiets bildbank. Andra önskemål kräver att du mailar bild till [email protected]

Krav på bild:

 • Din egen copyright
 • Kopia/tryck: minst 300 dpi
 • Digitalt: minst 150 dpi
 • Inga igenkännbara personer som du inte fått personligt godkännande från.
 • Inga synliga varumärken/logotyper utöver partiets egen.

S-förening eller krets

Den S-förening eller krets som är beställare och ska faktureras för materialet, om det inte är kandidatmaterial.

Datum, tid och plats

Om materialet är en inbjudan till ett möte skriver du in datum, tid och plats här.

Namn och efternamn

Förnamn och efternamn på beställare/kontaktperson

Önskat antal

Här fyller du önskat antal, vid önskemål om kopiering eller tryck.

Datum för leverans

Här fyller du i det datum då du senast behöver materialet. Om du ska skriva ut själv, tänk på att det tar tid att skriva ut också.

Typ av leverans:

Digital leverans kostar inget. Kopiering faktureras enligt vanlig taxa. För tryck blir du kontaktad och får en prisuppgift innan beställningen ses som permanent. Vid hög arbetsbelastning premieras digital leverans!

Övriga upplysningar:

Här skriver du in annan information du tycker är viktig. Du kan till exempel ange att du vill ha utfallande bild på ett material du själv ska skriva ut, och därmed räknar med att behöva skära materialet. Huvudregeln är annars att material som levereras digitalt levereras med vita marginaler. Flyers mm. behöver därmed bara skäras på mitten av ett A4, inte samtliga fyra sidor som vid utfallande bild.

Information om materialen

Delningsbilder:

Kräver bild! Korta rubriker, max 2 rader, max 20 tecken per rad

Flygblad A5 enkelsidigt

Får gärna ha bild men inte nödvändigt

 • Max 2 rader rubrik, antal tecken per rad: 20
 • Maxantal tecken brödtext:
  • Enkelsidig m bild: 720
  • Enkelsidig utan bild: 1 000

Mötesinbjudan

Får gärna ha bild men inte nödvändigt. Max 2 rader rubrik, antal tecken per rad: 20. Maxantal tecken brödtext, inkl. punktlista m datum, tid, plats:

 • Med bild: 720
 • Utan bild: 1 000

Valprogram, A5, 4 eller 8 sidor

Ska ha lokal prägel! Får gärna ha bild men inte nödvändigt. Max 2 rader rubrik, antal tecken per rad: 20.

 • Maxantal tecken 4 sidor: 3 500
 • Maxantal tecken 8 sidor: 8 000

Affisch, A4-A3

Kräver bra bild, gärna med lokal prägel! Max 2 rader rubrik, antal tecken per rad: 20. Eventuellt brödtext: maxantal tecken: 150

Samtalskampanjslapp A6, dubbelsidig

Kräver bild. Max 2 rader rubrik, antal tecken per rad: 20. Maxantal tecken brödtext baksida, inkl. ev. punktlistor: 500

facebook Twitter Email