Nominera till uppdrag i Stockholms arbetarekommun

Här kan du nominera till uppdrag inom Stockholms Arbetarekommun. Klicka på länken för att nominera genom ett formulär. Läs också informationen om uppdrag som är utlysta i pdf dokumenten här nedan:
Nominering av valberedning för nämnder, styrelser och råd 2018

Nomineringar AK årsmöte 2018

Nomineringarna ska vara lämnade senast torsdagen den 1 mars 2018.
Länkarna stängs kl 24.00 när nomineringstiden är slut.

Klicka på en länk för att nominera:
Fanbärare
Granskningsutskott
Revisorer
Nominering till styrelse och facklig ledare
Valberedning
Direktvalda
Valberedning för nämnder, styrelser och råd

facebook Twitter Email