Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringsanmodan till riksdags- och landstingslistorna

Arbetarekommunerna ombeds inkomma med nomineringar till val rörande riksdag och landstingsfullmäktige.  Nomineringar ska vara Stockholms läns partidistrikt till handa senast den 1 juni 2017. Nomineringarna ska skickas med e-post till

[email protected] och märkas med ”nomineringar riksdag 2018” och ”nomineringar landstinget 2018” i ärenderaden på e-posten.

Valkommittén som väljs på distriktskongressen och har ett uppdrag att bereda listorna till riksdag och landstingsfullmäktige. I uppdraget har Stockholms läns distriktskongress utryckt att valkommittén ska utveckla partiets valberedningsarbete. Det innebär bland annat att verka för att det ska vara en positiv upplevelse att kandidera samt verka för att fler nomineras. För att valkommittén ska kunna fullgöra det uppdrag som distriktskongressen givit behövs ett brett nomineringsunderlag i form av kandidater.

De inkommande nomineringarna bör därför innehålla minst två personer till varje position, en man och en kvinna. Arbetarekommunerna bör också eftersträva en mångfald av erfarenheter och bakgrunder ibland de som nomineras.

Under förra mandatperioden genomfördes ett omfattande arbete kring riktlinjer för både valkommitténs arbete samt kriterier för kandidater och riktlinjer över listornas sammansättning. Dessa riktlinjer är fortsatt giltiga och väl förankrade. Valkommittén kommer när arbetet påbörjas meddela arbetarekommunerna om hur processen kommer att se ut och när partiorganisationen förväntas vara delaktiga i arbetet.

Valkommittén kommer lägga fram ett förslag på listor till riksdag och landsting under senhösten 2017 och en extra distriktskongress kommer fastställa dessa den 3 december 2017.

Ladda ner som PDF

 

facebook Twitter Email