Låt gymnasieelever i behov av extra stöd få ersättning för sommarskola

Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslår att årets sommarskola utökas kraftigt och att gymnasielever ska få ekonomisk ersättning vid full närvaro. Det mot bakgrund av att gymnasieleverna under våren har studerat hemifrån och att många elever nu behöver extra stöd för att inte halka efter och riskera ofullständiga betyg. Socialdemokraterna föreslår vidare att sommarskolan ska bedrivas på öppna grundskolor i elevernas närområde, att eleverna erbjuds fri lunch och att staden står för internetuppkoppling.

– Det extraordinära läget kräver att staden sätter in olika insatser för att säkerställa att elever når kunskapsmålen. Särskilt viktigt är det för den grupp elever som behöver extra stöd, ingen ska halka efter. Genom att erbjuda sommarskola för en bred målgrupp kan de elever som av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen få…

Läs mer

Orimligt att betala ut lön utan motprestation

Stockholms politiska majoritet har meddelat att de tänker betala ut lön till sommarjobbande ungdomar även om jobbet ställs in. Beslutet gäller de som fått arbete inom sektorer som berörs särskilt av coronasmittan, bland annat äldrevården. Socialdemokraterna i Stockholm lägger idag fram förslag om att säkerställa andra typer av arbeten inom stadens regi för berörda personer.

– Jag studsade lite på det här när jag hörde det, det är ett mycket märkligt beslut. Det finns flera aspekter, dels skickar det en konstig signal att man ska få lön utan arbete, dels så tar det ju bort möjligheten för ungdomar att få den arbetslivserfarenhet som är sommarjobbens hela syfte. Det är bra…

Läs mer
facebook Twitter Email