Stockholm har markanvisat 0 studentbostäder i år

Den moderatledda majoriteten i Stockholm har hitintills i år inte fattat beslut om en enda ny markanvisning för studentbostäder. Det visar siffror från exploateringskontoret. Samtidigt beräknas antalet studenter till Stockholmsregionens högskolor öka. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om ett mål att markanvisa 900 nya studentbostäder 2020, ett mål som nu alltså är långt ifrån att uppnås.

En markanvisning är första steget mot en färdigställd bostad. När volymen markanvisningar är låg eller som i Stockholms fall, obefintlig, påverkar det byggtakten negativt för lång tid framöver. Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) riktar nu hård kritik mot den moderatledda majoriteten. – Oförmågan att fatta beslut som den moderatledda majoriteten uppvisar drabbar alla dem som vill…

Läs mer

(S) i Stockholm föreslår nya badbryggor på 13 platser

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att staden bygger fler badbryggor. Stadens bryggor uppskattas och används flitigt och på flera håll under denna sommar har det varit trångt vid bryggorna. Det behövs nya badbryggor för att öka tillgängligheten till vattnet för stockholmare över hela staden. Stockholms natur och vatten nyttjas dessutom av turister och fler badbryggor kan öppna staden för en starkare besöksnäring.

Med fler badbryggor kan alla som vill tryggt och säkert njuta av vattnet. Vi socialdemokrater föreslår att staden identifierar fler platser där badbryggor kan anläggas och att miljö- och hälsoskyddsnämnden upprättar åtgärdsplaner för att förbättra vattenkvaliteten vid de identifierade platserna så att stockholmarna kan bada på fler platser. – Vi bor och lever i en…

Läs mer
facebook Twitter Email