Bygg expressvägar för cyklar i Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att expressvägar för cyklar, så kallade cykelstrador, byggs i Stockholm. Förslaget har lämnats in till kommunfullmäktige och syftar till att möta den ökande cyklismen i staden. Inte minst under pandemin har cyklandet ökat och med det också antalet cykelrelaterade olyckor. Enligt Socialdemokraterna krävs det nu ytterligare investeringar i säker infrastruktur för att Stockholm ska bli en trygg och effektiv cykelstad. Runt om i världen har storstäder agerat snabbt under pandemin och anlagt nya cykelfiler. En ambitionshöjning behövs också i Stockholm, menar Socialdemokraterna.

– Den moderatledda majoriteten borde redan tidigt under pandemin fattat beslut och säkerställt lösningar för att möta den ökande cyklismen. Andra städer har agerat men från Stockholm har det varit tyst, vi vill därför att staden nu snabbutreder hur cykelstrador kan anläggas. Stockholm har visserligen en långsiktig plan för att bygga ut cykelnätet men pandemin…

Läs mer

Sänkt elevpeng för skolor som inte redovisar statistik

En dom i Kammarrätten har slagit fast att friskolor inte lyder under offentlighetsprincipen. Därmed behöver inte dessa skolor publicera statistik kring bland annat ekonomi och elevunderlag. Skolborgarrådet har lovat att statistik om skolor i Stockholm ska finnas på stadens hemsida men ingenting har hänt.

Socialdemokraterna i Stockholm menar att det är orimligt att uppgifter ska vara hemliga för elever, föräldrar, lärare och medborgare. På samma sätt är det oansvarigt att skattemedel fördelas utan att staden har all fakta. Därför kräver Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden i Stockholm att skolpengen ska betalas ut från en lägstanivå för de skolor som inte öppet…

Läs mer
facebook Twitter Email