Socialdemokraterna kräver nya politiska beslut efter den kraftiga ökningen av antalet skjutningar i Stockholm

Stockholm har haft ett stort antal skjutningar den senaste tiden. Hittills i år har över 70 bekräftade skjutningar ägt rum och antalet skjutningar är den högsta på fem år. De kriminella gängens rekrytering, som ofta inriktar sig mot allt yngre individer, måste brytas. Att lagföra och straffa de individer som ligger bakom våldet och skjutningarna är en uppgift för polisen. Kommunens ansvar är att arbeta förebyggande för att unga i riskmiljöer inte ska rekryteras till brottslighet. Dessvärre hotas det arbetet av resursbrist i dagsläget. Socialdemokraterna i Stockholm föreslår att staden kallar Polisen och andra aktörer till krismöte samt beslutar om att öka stadens närvaro genom att tilldela mer resurser.

– Vi har ett Moderat finansborgarråd som gick till val på att stoppa skjutningarna och våldet, nu ser vi att det tyvärr blivit tvärtom. Det är oroväckande att kärnan i kommunens samarbete med polisen, det förebyggande arbetet, har prioriterats ned. Man har valt att sänka skatten istället för att lägga pengarna på att hindra återväxten…

Läs mer

Krav inför årets första fullmäktige: ”Fatta beslut om att tillståndsplikt ska gälla för elsparkcyklarna”

Precis som förra året har det varit många olyckor med elsparkcyklar under sommaren. Enligt en studie som Folksam gjort är det främst huvudskador som uppstår vid elsparkcykelolyckor. Men studier visar även att den stora mängden felaktigt parkerade elsparkcyklar riskerar att orsaka att andra trafikanter skadas, då de ligger och skräpar på exempelvis cykelbanor och trottoarer. Många upplever även att framkomligheten har blivit kraftigt begränsad som ett resultat av elsparkcyklarna.

Samtidigt har Stockholms stad vägrat att ens försöka reglera fordonen, trots att utrymme finns inom gällande lagstiftning. Socialdemokraterna i Stockholm menar att det får vara slut med politisk senfärdighet och uppmanar majoriteten att fatta beslut på terminens första fullmäktige om att stadens inställning är att tillståndsplikt för fordonen ska gälla i Stockholm. – Jag och…

Läs mer
facebook Twitter Email