Få insatser mot våld i nära relationer i Stockholm

Kvinno- och tjejjourer larmar om ökad våldsutsatthet under covid-19-pandemin. I en kartläggning av Dagens Nyheter bekräftar var tredje kommun att de har sett en ökning av förekomsten av våld i nära relationer jämfört med föregående år. Stockholms styre har trots detta inte presenterat några åtgärder för att möta det ökade våldet.

Därför lägger den rödrosa oppositionen ett förslag till kommunstyrelsen om en förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förslaget innebär att förbättra förutsättningarna för stadens Relationsvåldsteam, säkerställa ekonomiska resurser för att vid behov möjliggöra längre placeringar på skyddat boende samt garantera behovet av bidrag till kvinno- och tjejjourer. Även informationsinsatser till Stockholms…

Läs mer

Stockholms fullmäktige röstade nej till avveckling av Bromma flygplats

På dagens budgetfullmäktige röstade Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna nej till ett förslag om att Stockholms stad ska verka för en avveckling av Bromma flygplats. Förslaget var ett gemensamt initiativ från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

– Det är tråkigt såklart men inte förvånande. Moderaterna har ju varit tydliga med att det inte är aktuellt och det är uppenbarligen de som håller i taktpinnen här. Vi vet att flera andra partier egentligen är på vår linje, men man duckar frågan och lägger allt ansvar på staten. Alla vet att det är…

Läs mer
facebook Twitter Email