Vi presenterar budget för förändring i landstinget

I Stockholms läns landsting lägger Socialdemokraterna en budget för förändring. Vi sätter dina behov före vårdbolagens. Vi presenterar en alternativ vårdmodell: Vårdsamverkan Stockholm.

Läs mer

En ny vårdmodell för Stockholm

En ny vårdmodell för Stockholms läns landsting som gör det enklare och snabbare för patienten att få rätt vård. Dina behov som patient ska gå före vårdbolagens intressen, och vårdens pengar ska gå till vård.

Utöver detta fundament vilar modellen Vårdsamverkan Stockholm på tre bärande principer:

Enkelhet: Vården ska bli enklare för patienten.
Ansvar: Vården ska ta ett samlat ansvar för patienten.
Valfrihet: Patientens valfrihet i vården ska inte bara värnas utan också göras mer meningsfull.

Läs mer
facebook Twitter Email